*Nettavisen* Økonomi.

Storebrand varsler bedre tall

Foto: André Clark Utvik (NA24)

Har gjort endringer som skal gi positive resultateffekter.

19.12.08 08:46

Storebrand opplyser at de får positive resultat- og kapitaleffekter i fjerde kvartal. Det skjer etter at de har endre modell rundt forpliktelser i SPP og klassifisering av eiendeler i Storebrand Livsforsikring AS.

NA24 - din næringslivsavis

Endringene er knyttet til diskonteringsrenten i SPP og omklassifisering av enkelte balanseposter i Storebrand Livsforsikring. Ifølge det børsnoterte selskapet skal dette styrke konsernets soliditet, de opplyser også at selskapet anser kapitalsituasjonen som god.

- For SPP innebærer den nye modellen for vurdering av forpliktelser at det forventes et positivt finansresultat i fjerde kvartal. Endringen styrker også forsikringstakernes bufferkapital. For Storebrand Livsforsikring AS innebærer endringen om lag 1,5 milliarder kroner redusert bruk av tilleggsavsetninger og egenkapital i fjerde kvartal. Det forventes således et positivt resultatbidrag til eier i Storebrand Livsforsikring AS i fjerde kvartal, skriver selskapet i en børsmelding.

Endringene styrker også solvensmarginen for Storebrand Livsforsikring Konsern som frem til i dag har vært estimert til høyere enn 141 prosent. Det er sammen nivå som ved inngangen til kvartalet.

Storebrand opplyser at de målsettingene og forventninger til fremtidig inntjening som ble lagt frem under kapitalmarkedsdagen 12. november opprettholdes.

For Storebrand Livsforsikring innebærer endringene omklassifisering av deler av anleggsporteføljen og merverdien gir kunder og eier 1,5 milliarder kroner i bedret avkastning i årets siste kvartal. Kundenes bufferkapital skal dermed være bedre og skal gi mulighet for en mer offensiv investeringsstrategi.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.