Estate Nyheter skrev nylig at Johan H. Andresen-eide Ferd Eiendom må trekke storprosjektet Ensjøveien 3 og 5 lengre unna jernbanelinjene. Det krever Bane NOR.

Les også: Kjempesmell for storprosjekt (krever abonenment)

Statsforetaket, som har ansvaret for den nasjonale jernbanestrukturen, sendte i april et brev til Arcasa Arkitekter – fagkyndig for prosjektet. I dette brevet skriver Bane NOR at det i den senere tid er behandlet flere reguleringsplaner langs Gjøvikbanen i dette området, og at det har blitt tillatt fravik fra lovens hovedregel.

– Disse sakene vil være førende for vår praksis. Jernbaneverket (som siden har endret navnet til Bane NOR, red. anm.) forventer at eventuelle fravik fra jernbanelovens byggegrense avklares med oss før saken legges ut til offentlig ettersyn, heter det i dette brevet.

For tyngdepunkt Ensjø er det blitt akseptert en byggegrense på 20 meter fra midtlinje nærmeste spor. Ifølge Bane NOR legger planforslaget opp til boligbebyggelse ned mot 10 meter fra midtlinje nærmeste spor.

Ifølge Bane NOR er det nevnte brevet «ekspedert herfra til forslagsstillers e-postadresse» 26. april i år.

– Det virker som at dette brevet så langt ikke er mottatt verken av oss eller vår arkitekt. Hvis dette er riktig, er det uheldig, sier direktør Carl Brynjulfsen i Ferd Eiendom.

Han forteller at de nå må ta en time-out, vurdere prosjektet i lys av kravene sammen med Plan- og bygningsetaten og eventuelt justere prosjektet.

– Vi skal selvsagt overholde alt som finnes av lover og regler, understreker Brynjulfsen.

– Kan dette bety et stort kutt i volumet?

– Ja, i ytterste konsekvens kan vi måtte redusere prosjektet, for fotavtrykket blir jo mindre hvis det stilles krav til en avstand på 20 meter fra midtlinje nærmeste spor. I så fall er dette ergerlig, men da må vi forholde oss til det, svarer han.

Ferd Eiendom risikerer også at prosjektet blir forsinket som følge av innsigelsen fra Bane NOR.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her