Næringskomiteen på Stortinget stiller seg enstemmig bak forslagene.

– Vi har blitt enig om å be regjeringen utrede flere tiltak som kan virke konkurransefremmende for å prøve å bryte opp noe av maktkonsentrasjonen i dagligvaremarkedet, sier saksordfører Kårstein Løvaas fra Høyre til NTB.

– Forbrukerens mulighet for bedre mangfold og rettigheter til riktige priser er definitivt ting vi mener er viktige i denne saken, legger han til.

Forslaget om lov om god handelsskikk skal legges fram snarest mulig og med ikrafttredelse i løpet av 2019, heter det i innstillingen fra næringskomiteen.

Samtidig er komiteen enig om å be regjeringen utrede tiltak som vil virke konkurransefremmende og legger til rette for nyetablering og fremmer innovasjon i mat- og dagligvaremarkedet.

Prisdiskriminering

Å utrede et forbud mot prisdiskriminering for dominerende leverandører, samt forhold knyttet til distribusjon, er en del av dette. Et eventuelt forbud vil gjøre det ulovlig for en leverandør som Orkla å selge sine varer til ulik pris til forskjellige butikkjeder. Regjeringen bes komme tilbake til Stortinget snarest mulig.

– Dette vil sende et veldig tydelig signal til bransjen, sier Venstres André Skjelstad.

Når det gjelder tilsynet som foreslås opprettet, skal det ha selvstendig beslutningskompetanse, men tilsynsalternativer kan utredes.

Det er bred enighet om at matmarkedet i Norge ikke fungerer godt nok i dag. Det er fra mange hold pekt på at noen få store kjeder dominerer bransjen, og at forbrukerne betaler i form av dyrere mat og dårligere utvalg.

Forslag fra Ap

Et forslag fra Ap opp både lov om god handelsskikk og tiltak inn mot bransjen, blant annet forbud mot prisdiskriminering fra dominerende aktører.

– Vi så veldig tydelig at maktkonsentrasjonen forsterket seg i dagligvaremarkedet. Det mener vi er uheldig for forbrukerne og for hele verdikjeden knyttet opp mot det som handler om mat og matproduksjon, sier Aps Terje Lien Aasland til NTB.

Han minner om at det er snakk om et gigantisk marked på hele 265 milliarder kroner.

– Dette er en marsjordre til regjeringen om å innføre lov om god handelsskikk, med tilsyn, så raskt som overhodet mulig.

Lang forhistorie

Saken har en lang forhistorie. To utvalg har sett på det som også en rekke ganger har vært tema på Stortinget. Likevel har den stadig sterkere konsentrasjonen i dagligvarebransjen bare fortsatt.

– I stedet for at vi har et fragmentert lovverk, påpeker Hjelmeng-utvalget at det trengs én egen lov for å regulere dette, sier KrFs Steinar Reiten.

Næringskomiteens leder Geir Pollestad (Sp) mener realitetene nå har innhentet Stortinget.

– En samlet næringskomité viser at vi er villig til å bruke politikk for å gripe inn i et maktforhold i en verdikjede som er skeiv.

– På høy tid

Leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, er fornøyd.

– Det er gledelig og på høy tid at vi får en lov om god handelsskikk og et selvstendig tilsynsorgan. Dette vil bidra til å skape et ryddigere forhold mellom leverandørene og dagligvarekjedene som både bonde og forbruker tjener på, sier han til NTB.

Samtidig advarer han mot å tro at jobben er over.

– Jeg er glad for at Stortinget ber regjeringen se nærmere på hvordan vi kan skape sunnere konkurranse rundt distribusjon av matvarer. Her trengs det tiltak raskt.

Direktør for Virke dagligvare, Ingvill Størksen, er fornøyd med at Stortinget nå understreker at ethvert tiltak skal ha som mål å fremme mer konkurranse og ta hensyn til hva som er bra for forbrukeren når det gjelder pris og utvalg.

– Det innebærer at regjeringen både må se på konkurranseforhold, på dagligvareleddet og på industrileddet, sier hun.

(©NTB)