I løpet av siste stortingsperiode (2013-2017) økte representantenes lønn fra 836.579 kroner til 928.602 kroner, eller cirka 11 prosent, og veksten ser ikke ut til å avta, skriver Dagsavisen torsdag.

I 2017 alene fikk representantene en lønnsøkning på 22.000 kroner.

Les egen sak: Stortinget gir seg økt lønn som nærmer seg en million

Statistisk sentralbyrås (SSB) prognoser for lønnsvekst de kommende årene viser at stortingsrepresentantene vil nå én million kroner i lønn i 2020. Det eksakte tallet er 1.026.549 kroner, skriver avisen.

Finanspolitisk talsperson for Sosialistisk Venstreparti (SV), Kari Elisabeth Kaski, stiller seg kritisk til representantenes lønnsvekst.

Les også: 16 tidligere stortingspolitikere får 51.000 i etterlønn hver måned

– I fjor foreslo vi at lønnsdannelse for stortingsrepresentanter frikobles fra prosentveksten. Vår lønn vokser mer enn for folk flest, og det øker forskjellene. Stortingsrepresentantene blir da del av en lønnselite, som sammen med resten av samfunnseliten drar fra alle andre, sier hun til Dagsavisen.

For å hindre at lønnsavstanden mellom representantene og folk flest øker ytterligere, ønsker SV et kronetillegg som tar utgangspunkt i den årlige lønnsveksten.