NA24.no

Strammer til mot hvitsnipper

Sist oppdatert:
Økokrim øker intensiteten i innside-saker.

- Innsidesaker et viktig område for oss, sier Økokrim-sjef Einar Høgetveit til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

- Det er et taktskifte i den forstand at saksområdet er blitt et stadig viktigere, sier han.

Nytt nivå
Tirsdag la Økokrims Hedvig Moe ned påstand om to år og åtte måneders ubetinget fengsel for innsidetiltalte Rune Brynhildsen i Oslo tingrett.

LES MER: Vil kaste ham i fengsel

Dette markerer et helt nytt nivå i slike saker.

Økokrim har ti rettskraftige innsidedommer de tolv siste årene i 21 saker. Etaten har ført tolv kursmanipulasjonssaker i samme periode hvor de «vant» ni saker.

Første sak
Den første saken innenfor dette sakskomplekset var «Peppes-saken» fra desember 1995. En porteføljeforvalter i Vesta ble dømt til seks måneders betinget fengsel. Forvalteren fikk også en bot på 40.000 kroner og erstatningskrav fra Sparebanken Fond på 35.350 kroner for å ha misbrukt innsideinformasjon i kjøp av Peppes Pizza-aksjer.

Ingenting skjedde de to neste årene og to saker ble henlagt i 1997. To år etter, i 1999, ble enda en frifunnet. Økokrim «vant» en sak for kursmanipulasjon med en bot på 30.000 kroner. Det ble to henlagte saker i 2000.

Nytt team
I 1999 etablerte Økokrim et eget verdipapirteam som skulle opprustes mot økonomisk kriminalitet. Kompetansen har vokst og har vært høstet de siste årene.

- Gruppen påtar seg stadig større saker, og er blitt flinkere og flinkere, sier Høgetveit.

I perioden 2001-2003 var ti saker på bordet til Økokrim. Fire innsidesaker og en kursmanipuleringssak ble henlagt.

Fem av sakene ble pådømt og kun en av for innsideinformasjon med 90 dager betinget og en bot på 50.000 kroner.

De fire kursmanipuleringssak ble alle pådømt med bøter med tre på 25.000 og en fra januar 2003 på 50.000 kroner i bot og 90 dager betinget.

2004 – et taktskifte
2004 var et meget aktivt og suksessrikt år for den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet, Økokrim.

Hele elleve saker ble frontet og kun to saker henlagt. En for innside og en for kursmanipulering.

Økokrims tokt ble innledet med finansmannen Einar Nagell-Erichsen som ble dømt for brudd på innsidelovgivningen. Han fikk et år betinget fengsel, hvorav en måned ble gjort ubetinget, for å ha handlet aksjer i Finansbanken med innsideinformasjon.

Borgarting lagmannsrett godtok bevisene om at Nagell-Erichsen la inn ordre om å kjøpe 200.000 aksjer i banken, etter å ha mottatt et fortrolig tips om at «noe ville skje» med selskapet.

Økokrim vant fire kursmanipuleringssaker hvor den strengeste var på et år betinget og en måned ubetinget fengsel. De tre andre sakene var bøter og inndragning av penger.

Hele fem innsidesaker ble gevinsten for Økokrim og de fire andre - utenom Einar Nagell-Erichsen – fikk fengsel i 30-45 dager fengsel. Halvparten betinget.

Nyere tid
De to siste årene har det vært fem innside og kursmanipulasjonssaker på blokken til Økokrim.

14. mars i 2005 ble en sak henlagt. Tre saker har endt med domfellelse. Brynhildesen-saken går i Oslo tingrett i disse dager.

Ved inngangen til 2005 ble det 74 dagers ubetinget fengsel i Frank Müller-saken i Hedemarken tingrett med politiadvokat Hedvig Moe som våpendrager. Han ble dømt for medvirkning til innsideinformasjon og brudd på verdipapirhandelsloven.

Den andre sakene Økokrim «vant» ble Sense-saken i september 2006 hvor resultatet ble seks måneders ubetinget fengsel. Direktør John Thoresen fikk – til da – den strengeste innsidedommen i Norge for handel i telefonselskapet Sense.

Otrum-saken ble rettskraftig 21. februar i år og dommen ble 21 dager ubetinget fengsel. Jan Brekke handlet aksjer i hotell-TV-selskapet Otrum med kunnskap en «vesentlig» kontrakt som var på trappene.

Sparket i døren
Økokrims Hedvig Moe la tirsdag den strengeste påstanden i noen innsidesak mot tidligere PR-topp Rune Brynhildsen om to år og åtte måneders ubetinget fengsel. Brynhildsen sparket i døren på vei ut av rettslokalet.

- Uhørt, var forsvarer Knut Smedsrud umiddelbare kommentar til NA24 da denne «bomben» ble detonert.

Tidligere rettspraksis blir i forhold til dette straffenivået syltynt, noe også advokatene til de fem på tiltalebenken markerte sterkt i onsdagens aviser.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere