Gå til sidens hovedinnhold

Strømmen blir dyrere

Vannstanden minker og det snør mindre. Du får regningen.

Strømprisene stiger sakte men sikkert.

NA24 - din næringslivsavis

Dyrere strøm
Gjennomsnittlig kraftpris i Sør-Norge økte fra 30 øre/kWh fro to uker siden til 34 øre/kWh i forrige uke. For første gang siden uke 17 var prisen i Sør-Norge høyere enn prisene i resten av landet. I Midt- og Nord-Norge (NO2 og NO3) var ukeprisen 32 øre/kWh i forrige uke, viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

En markedspriskontrakt med et påslag på 1,9 øre/kWh ville i forrige uke gitt en pris til sluttbruker i Sør-Norge på 44 øre/kWh, opp nesten 5 øre/kWh fra uken før. Til sammenligning ville prisen i Midt- og Nord-Norge ligget på rundt 42 øre/kWh.

Det har vært norsk nettoeksport av elektrisk kraft siden siste uken i april. Nettoeksporten var på sitt høyeste i uke 34 med 598 GWh og har deretter sunket ned til 115 GWh i forrige uke. Samlet norsk nettoeksport har vært 10 TWh de siste 27 ukene. Det tilsvarer 18 prosent av den norske produksjonen i denne perioden.

Vannstanden krymper
Ved utgangen av forrige uke var fyllingsgraden i norske vannmagasiner 91,3 prosent, ifølge tall fra NVE. Dette er et fall på 0,4 prosentpoeng gjennom uken, mot et fall på 0,2 prosentpoeng uken før.

Høyeste magasinfylling hadde Vest-Norge med 93,2 prosent, mens Sørøst-Norge lå med en fyllingsgrad på 88,8 prosent. Midt- og Nord-Norge hadde en fyllingsgrad på 93,1 prosent.

Mindre snø
I løpet av den siste uken har det kommet snø i indre strøk av Nord-Norge samt i indre og høyereliggende strøk i Sør-Norge.

Det er stort sett mindre snø enn normalen, særlig på Finnmarksvidda og i fjellområdene i Sør-Norge. Det er også store områder hvor det i følge normalen skulle vært snø, hvor det enda ikke har kommet snø. Dette kan få konsekvenser for vannmagasinene fremover.

Reklame

Husker du disse to idiotene?