Gå til sidens hovedinnhold

- Stuegulvet kunne rast ned i kjelleren vår

Byggeprosjektet hos barnefamilien i Groruddalen var så useriøst at byggherre Knut Vedeld måtte ringe politiet for å fjerne arbeiderne.

Tekst og foto: Fredrik Drevon, journalist. Reportasjen er laget med støtte fra Fritt Ord.

Men til tross for fellende dom i rettsapparatet har entreprenøren ennå ikke gjort opp for seg.

- Jeg regner byggearbeidene som ble utført hos oss av entreprenør Muhammed Al-Rubaye, som hærverk. Kontrakten vi skrev under på var ingenting verdt, sier tobarnsfaren Knut Vedeld til Nettavisen.

Familien Vedeld bor i en skognær forstadsidyll på Rødtvet i Groruddalen. De kan bare hoppe over gjerdet, og så er de i Nordmarka. Men boligdrømmen ble til mareritt da familien tråkket feil i valg av entreprenør til å oppgradere huset.

Vedeld forteller at materialene som Al-Rubaye brukte var for dårlige og underdimensjonerte, arbeiderne var ufaglærte og huset ble farlig.

- Skadene var heller ikke begrenset til nybygg, men også drenering. Fundamentering, og vind- og vannsikring var så dårlig at resten av huset ville fulgt med om vi ikke hadde utbedret med en gang, sier Vedeld.

Takstmann Arnstein Johansen sa om utførelsen at dette var av de groveste feil og mangler han hadde sett i løpet av sine 22 år som takstmann. I Oslo tingrett kalte han arbeidet «en gedigen svindel».

«Bedre å rive»

- Bedre å rive alt helt ned enn å foreta utbedringer. Arbeidene bærer sterkt preg av mangel på grunnleggende fagkompetanse, kontroll og oppfølging. Prisen for riving og oppbygging blir 2,26 millioner, inkludert mva, lød konklusjonen i Johansens rapport.

I kontrakten med entreprenøren ble Knut Vedeld lovet at byggeprosjektet skulle ta tre måneder, fra 6. oktober 2014. I stedet ble han sittende i en seig og bitter konflikt med totalentreprenør og arkitekt MNAL Muhammed Al-Rubaye, som pågår fortsatt, ettersom Al-Rubaye ennå ikke har gjort opp for seg.

Nettavisen har snakket med Muhammed Al-Rubaye. Han har gjort det klart at han ikke ønsker å kommentere saken. Han har ikke besvart tre eposter der vi stiller en rekke spørsmål om byggeprosjektet.

Høsten 2014 ønsket familien Vedeld noen oppgraderinger på huset sitt. De bor i en vertikaldelt tomannsbolig som de deler med nabo Filiz Göcücü. Hun la ut et anbud på Finn, fordi hun ønsket å grave ut og innrede kjelleren sin, drenere og lage bad.

Tre ulike foretak

Muhammed Al-Rubaye tilbød seg å ta oppdraget via sitt enkeltpersonforetak. På dette tidspunktet opererte Al-Rubaye med tre ulike foretak. Alle disse hadde navn som startet med Arki-Ban, og alle er i dag oppløst.

Familien Vedeld hadde lignende planer for sin del av tomannsboligen. I tillegg til utgraving og innredning av kjelleren, ønsket familien å fundamentere vegger, drenere, lage bad og bygge tilbygg.

Vedeld og Göcücü ble enige om å bruke samme leverandør, da flere deler av arbeidet, særlig terrengendring og drenering, gjaldt for tomannsboligen i sin helhet.

Både Vedeld og Göcücü oppfattet i utgangspunktet Al-Rubaye som profesjonell og seriøs gjennom sin bruk av tittelen MNAL (medlem av Norske Arkitekters Landsforbund).

- En arkitekt skal ikke gi uttrykk for å inneha annen kompetanse enn den man faktisk besitter, står det i NAL sine etiske regler.

Likevel er Al-Rubaye fortsatt medlem av NAL , og bruker MNAL-tittelen i markedsføring av DBI Design, Bygg og Ingeniørrådgivning ASdbingenior.no.

Misbruk av tittel

Oslo tingrett har slått fast at Al-Rubaye overfor både Vedeld og Göcücü, «markedsførte seg – uriktig – som arkitekt MNAL». I tillegg til misbruk av MNAL-tittelen, mener Vedeld at Al-Rubaye bevisst villedet ham ved å sjonglere med de svært ulike foretaksformene enkeltpersonforetak (ENK) og norskregistrert utenlandsk foretak (NUF).

Den som eier et ENK står personlig ansvarlig for foretakets gjeld, risiko og økonomiske forpliktelser. Et NUF regnes derimot som en avdeling i Norge, underlagt et utenlandsk foretak. Dermed er det mye mer risikabelt å ha et kundeforhold hos et NUF enn et ENK. Spesielt i et byggeprosjekt, der mye kan gå galt.

Al-Rubaye møtte Vedeld i rollen som enkeltpersonforetak, men kontrakten ble inngått med Arki-Ban Arkitektur og Bygg NUF , uten at foretaksbetegnelse ble angitt. Da Al-Rubaye signerte på kontrakten, hadde han byttet ut organisasjonsnummeret fra sitt ENK, til sitt NUF med samme navn, uten å informere Vedeld.

- Da trodde vi at vi forholdt oss til det samme enkeltpersonforetaket, men i realiteten forholdt vi oss til et norskregistrert utenlandsk foretak med kontor i London.

Vedeld sier at han ikke hadde noen anelse om at han handlet med et utenlandsk foretak med begrenset ansvar. Al-Rubaye opplyste ikke om dette muntlig eller i dokumenter.

- Vi stolte på at Al-Rubaye var i stand til å gjennomføre prosjektet fordi han var medlem i NAL, hadde sentral godkjenning, og gode anbefalinger på nett, sier Vedeld.

Hevder at underskrift ble forfalsket

Byggeprosjektet hos Vedeld startet 6. oktober 2014. Den første måneden drev Al-Rubayes arbeidere blant annet med riving, graving, drenering og utgraving av kjeller. I november byttet Al-Rubaye ut den ansvarlige utførende med et nytt selskap, noe som gikk Vedeld hus forbi. Kjellergulv ble støpt, grunnmur og bærende konstruksjoner ble oppført.

Vedeld fulgte ikke så nøye med på prosjektet de første to månedene.

- Prosjektet sprakk i desember 2014. Jeg oppdaget at bærekonstruksjoner, vindtetting, og en del andre ting, var feil utført, sier Vedeld.

Da han begynte å stille spørsmål ved prosjektet fikk han plutselig vite at det ikke var Al-Rubaye, men Ali Raza Razai, daglig leder av Ditt Fagbygg AS, som var ansvarlig utførende. I strid med kontrakten sto Razais signatur på søknaden om ansvarsrett som ansvarlig utførende til Plan og Bygningsetaten (PBE).

Razai bekrefter overfor Nettavisen at Ditt Fagbygg AS deltok i byggeprosjektet, men hevder at Al-Rubaye forfalsket underskriften hans. Ut over dette vil han ikke kommentere saken.

Grunnen til Razai kom inn i prosjektet skal ha vært at Al-Rubaye dro på ferie til Irak.

Det var midt i dette kaoset at Vedeld bestemte seg for å få byggekontroll. Mye så feil ut, og ansvarsforholdene var uklare.

- Da gikk det ikke lang tid før Al-Rubayes korthus falt sammen, sier Vedeld.

Stanset arbeidene

I midten av desember 2014 fremsto byggeprosjektet som så useriøst at Vedeld stanset arbeiderne og ba dem fjerne seg fra eiendommen.

- Jeg ville at det skulle være lovlig, og at det skulle være i henhold til Plan- og bygningsetatens regler og forskrifter, sier Vedeld.

Da arbeiderne begynte å pakke sammen, skal de ha tatt med seg endel materialer og verktøy som tilhørte byggherre.

- Jeg sa til arbeiderne at de måtte forlate byggeplassen, og at de ikke fikk lov til å ta med seg mine ting. Det ville de ikke, men ble stående her. Da ringte jeg politiet for å få dem fjernet, sier Vedeld.

Takstmann Arnstein Johansen gjorde byggekontroll 17. desember. Rapporten bekrefter Vedelds mistanker om uprofesjonelt og ulovlig utført arbeid. Rapporten er fyldig referert i dommene mot Al-Rubaye, og skildrer et stor omfang av ufagmessig arbeid, blant annet på grunnmur, bærekonstruksjon og elektrisk anlegg.

Rapporten fraråder å forsøke å rette opp feilene, fordi manglene er "for omfattende og krevende å utbedre":

Noen punkter fra rapporten:

  • Fundamenteringen er ikke faglig riktig utført.
  • Dreneringen leder ikke vann vekk fra bygningen.
  • Vindtetting er feil utført.
  • Gulv og vegger er skjeve.
  • Brannvegg mellom boligene ikke tilfredsstillende brannsikret.
  • El-anlegg har kabelføring gjennom bjelkelag, i strid med gjeldende forskrifter.

Kunne lande i kjelleren

Familien ble advart av takstmannen at hvis de danset rundt juletreet i stua, så kunne de lande i kjelleren. Vedeld gjorde et filmopptak som viser hvorfor stuegulvet de fikk av Al-Rubaye kunne ha kollapset. Innfesting mellom nye bjelkelag til bærevegg over gammel grunnmur var utilstrekkelig og direkte farlig.

- Gulvet bæres av grunnmur her og i andre enden. Gulvet ble festet med noen få skruer i gammelt ytterveggspanel. Det var en reell fare for at gulvet kunne kollapse, sier Vedeld.

Al-Rubaye var ansvarlig prosjekterende, og ble kalt inn til tilsyn hos Plan- og bygningsetaten.

- Han innrømmet at den prosjekteringen han hadde ble utarbeidet i slutten av desember 2014. Altså etter at han var kastet ut fra byggeplassen, sier Vedeld.

Da Al-Rubaye og hans arbeidere var ute av byggeplassen, sto familien Vedeld i en svært vanskelig situasjon. De hadde betalt 1,1 millioner til Al-Rubaye for ufagmessig arbeid som måtte rives, samtidig som de beveget seg mot økonomisk katastrofe. De regnet med at det ville koste tre millioner å sluttføre prosjektet. Men de hadde allerede nådd smertegrensen for lån.

Knut Vedeld har doktorgrad i konstruksjonsmekanikk fra Matematisk Institutt, UiO. Han fikk lov av Plan- og bygningsetaten til å overta ansvarsretten for prosjektet. Men selv om han har den rette utdannelsen, er han ikke byggingeniør.

Derfor ble det svært tidkrevende for ham, og en stor belastning for familien, at far i huset skulle sette seg inn i regelverket, lede byggingen og styre prosjektet i mål.

Rettslig etterspill

Samtidig bodde familien i kjelleren til Knuts foreldre. Fra februar til utgangen av juli 2015 jobbet Knut og faren hans på byggeplassen 8-14 timer hver dag, syv dager i uken, totalt rundt 1500 timer hver. Ifølge bilder Vedeld tok ved oppstart, lignet eiendommen mer en slagmark enn en byggeplass. Bare opprydding av avfall Al-Rubaye hadde etterlatt seg, skal ha tatt to uker.

I tillegg til prosessen med riving og bygging i egen regi, kom det rettslige etterspillet. Familien synes det er merkelig at Al-Rubaye ikke har prøvd å gjøre opp for seg.

I Oslo forliksråd 4. juni 2015 blir saksøkerne Vedeld og Göcücü tilkjent henholdsvis 2,26 og 1,13 millioner fra Arki-Ban Ltd. v/Arki-Ban Arkitektur og Bygg NUF.

I august 2015 blir Arki-Ban Ltd. oppløst, og i oktober samme år blir Arki-Ban Arkitektur og Bygg NUF slettet.

Al-Rubaye anker dommen mot selskapet. Vedeld og Göcücü saksøker Al-Rubaye personlig. Konflikten går videre til Oslo tingrett.

- Al-Rubaye fortsatte sitt søksmål på vegne av Arki-Ban NUF, selv om selskapet var slettet. Han opplyste ingen om at selskapet var slettet. Tingretten avviste dermed hans søksmål, og saken fortsatte kun som vårt motsøksmål mot Al-Rubaye, sier Vedeld.

1,6 millioner i erstatning

18. oktober 2016 dømmes Al-Rubaye personlig i tingretten til å betale 1,6 millioner til Vedeld, og 1,1 millioner til Göcücü innen to uker. I tillegg må Al-Rubaye betale saksomkostningene til motpartene sine på 450,000.

Al-Rubaye anker. Borgarting lagmannsrett forkaster anken, i tillegg til at Al-Rubaye dømmes til å betale saksomkostninger til motparten. Det står i dommen fra lagmannsretten 4. juni 2018, at "På grunnlag av partsforklaringene er inntrykket en byggeplass uten nødvendig byggeledelse og styring".

Takstmann Arnstein Johansen fastholdt at dette var de "groveste feil og mangler han hadde sett i sine 22 år som takstmann." Lagmannsretten slår fast at takstmannen har gjort "tidsnære fagkyndige observasjoner og har ikke bindinger til noen av partene."

Al-Rubaye hadde med seg i retten sivilingeniør Ragnar Aasheim, som han hadde vært ansatt hos, og dermed ikke var nøytral.

Giert Aasheim AS , der Ragnar Aasheim er daglig leder og eneeier, ble i 2005 kastet ut av Rådgivende ingeniørers forening (RIF). Dette var første gang i RIFs historie at et medlem ble ekskludert på grunn av manglende forretningsskikk, ifølge Teknisk Ukeblad. I tingrettsdommen står det at Aasheim "støttet seg til en Power-Point presentasjon han hadde ferdiggjort samme morgen." Det står videre at Aaasheims forklaring bar preg av at han ikke hadde befart eiendommen.

Aasheim sier til Nettavisen at han ikke ønsker å kommentere saken.

Selv om Al-Rubaye inngikk kontrakten med sitt NUF, så kan han ifølge lagmanssretten personlig holdes ansvarlig for Vedelds og Göcücüs økonomiske tap.

Grov forsømmelse

"(...) Al-Rubaye var den sentrale personen både i det britiske hovedforetaket og i den norskregistrerte filialen. Han var også den eneste personen som ankemotpartene hadde kontakt med før kontraktene ble inngått."

Dommen nevner også andre omstendigheter som gir grunn til å holde Al-Rubaye personlig ansvarlig, blant annet at han ikke hadde tegnet ansvarsforsikring til tross for at det var avtalt. Retten anser dette som en grov forsømmelse.

Al-Rubayes advokat, Mudassar Amin, har ikke besvart en epost fra Nettavisen.

Vedeld erkjenner i dag at han kunne ha gjort bedre research før han valgte Al-Rubaye som entreprenør.

- Gjorde du noen søk på Al-Rubaye før du signerte på kontrakten?

- Ja, jeg søkte på selskapet hans og fant syv anmeldelser med god karakter. Jeg ringte til en av dem som var fornøyd. Jeg så at Al-Rubaye hadde gjennomført et byggeprosjekt i Bærum. Det så ut til at han hadde fornøyde kunder over et bredt spekter, sier Vedeld.

Vedelds tips til andre som leter etter entreprenør er å bruke et selskap som har eksistert lenge, og sjekke at det er kapital i selskapet. Han understreker også at en solid kontrakt alene ikke en garanti for at det går bra.

I NAL sine etiske regler står det blant annet at " Arkitekten plikter som profesjonell yrkesutøver å sørge for klare avtaler mellom partene."

Utmeldt og innmeldt

Kommunikasjonssjef i NAL, Annicken Vargel, skriver i en epost til Nettavisen at Muhammed Al-Rubaye er medlem av NAL, og dermed har lov til å bruke tittelen MNAL.

- Hva mener NAL om at Al-Rubaye ifølge lagmannsretten har villedet Knut Vedeld med MNAL-tittel?

- Om vi oppdager at noen har meldt seg ut, og fremdeles bruker tittelen på nettside etc, tar vi kontakt og ber dem fjerne det.

Når vi minner NAL på at Vedeld varslet dem om Al-Rubaye i april i år, svarer NAL-president Gisle Løkken, at det stemmer at Al-Rubaye var medlem av NAL til 1. januar 2014, men at han på nytt er innmeldt fra september 2016.

Det betyr at han var medlem av NAL i april 2018, da Vedeld varslet.

NALs komite for etikk og tvister vil på grunnlag av informasjon fra Nettavisen se på saken i sitt første møte i slutten av januar 2019.

- Det er selvsagt uheldig at et av våre medlemmer har opptrådt på en måte som har gitt grunnlag for en domfellelse i norsk rett, men det er NALs komité for etikk og tvister som har mandat til intern behandling av denne typen saker, og jeg kan ikke uttale meg ytterligere i saken før de har gitt sin vurdering, svarer Løkken.

"Gjorde ikke noen feil"

Ali Raza Razais signatur står på Al-Rubayes søknad om ansvarsrett til, datert 6. november 2014. Razai var eneeier og daglig leder i Ditt Fagbygg AS , der det ble åpnet konkurs 22. mai 2015.

Mitt Anbud sier at de har svartelistet Ali Razai-foretakene Modul Anlegg AS og Din Fagentreprenør AS.

Selskapet Modul Anlegg AS ble tatt under behandling som konkursbo 6. april 2018. Enkeltmannsforetaket Ditt Fagbygg ble likvidert i 2010. Senere registrerte han Ditt Fagbygg AS, der det ble åpnet konkurs i mai 2015. Selskapet ble begjært konkurs av Skatt Øst på grunn av skyldig mva på 354,044 kroner.

- Den reelle årsak til konkursen synes å være feil og mangler ved utførelsen av oppdrag slik at reklamasjoner og manglende innbetaling fra kunder derved har medført dårlig lønnsomhet, skriver bostyrer i sin innberetning.

"Har aldri vært involvert"

I innberetningen nevnes skjellig grunn til mistanke om straffbare forhold relatert til bokføringsloven, regnskapsloven, merverdiavgiftsloven og skattebetalingsloven. Forholdene ble anmeldt til Øst politidistrikt.

I mai 2015 ble Modul Anlegg AS registrert, med Ali Razais sønn som stråmann. Da Nettavisen ringte sønnen, sa han at han ikke ønsker navnet sitt i media.

Sønnen innrømmet i Nedre Romerike tingrett i mai i år at han var oppført som eneaksjonær og daglig leder i Modul Anlegg AS på tross av at han "aldri har vært involvert i driften av selskapet."

Håper å få tilbake pengene

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) skriver i en epost til Nettavisen at for å få sentral godkjenning må et foretak oppfylle noen grunnleggende seriøsitetsvilkår: Foretaket skal ha levert pliktig merverdiavgiftsoppgave de siste seks månedene, foretaket skal ikke ha forfalt og ubetalt skatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift eller merverdiavgift.

Ifølge DiBK oppfylte ikke Din Fagentreprenør AS disse seriøsitetsvilkårene, og direktoratet har derfor ikke tatt stilling til dokumentasjonen de fikk i søknaden om sentral godkjenning.

Knut Vedeld sier at Razais ansatte jobbet på Al-Rubayes byggeprosjekt fra 5. til 15. desember 2015. De drev blant annet med slemming og pussing av mur i kjelleren. Overflatebehandling av murveggene.

- Det var overhodet ikke fagmessig. Da jeg skulle begynne å reparere satt ikke murpussen fast i veggen. Det sprakk opp. Murpuss skal tåle vibrasjon. Hvis den kan sprekke på den måten er den ikke riktig utført, sier Vedeld.

Vedeld håper at han en dag kan få tilbake noen av pengene Al-Rubaye skylder ham. Men foreløpig skal Namsmannen bare funnet 130 000 kroner hos Al-Rubaye, og disse pengene er beslaglagt inntil videre.

- Må reagere kraftigere

Muhammed Muhsin Abbas Al-Rubaye er i dag operativ som arkitekt MNAL med familiebedriften DBI Design, Bygg og Ingeniørrådgivning AS. Han er daglig leder og eneeier i Arki-Ban AS.

Disse selskapene har ikke sentral godkjenning i dag. Alle foretak tilknyttet Al-Rubaye er svartelistet av Mitt anbud, som er Norges største anbudstjeneste.

Vedeld ønsker at myndighetene reagerer kraftigere mot byggesvindel.

- Hvis noen hadde gjort hærverk på huset vårt for en million, ville vi sett en kraftig reaksjon fra politiet. Al-Rubayes byggearbeider hos meg var faktisk hærverk, men politiet har ikke reagert, sier Knut Vedeld.

Kommentarer til denne saken