Stumpet Støres røyke-drøm

Foto: Karlsen, Anette (Scanpix)

Helseministeren ville innføre forbud mot å selge sigaretter på festivaler. Nå får Støre seg en på trynet av sine egne på Stortinget.

15.03.13 13:50

Fredag kom innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen om endringer av tobakksskadeloven.

FØLG NETTAVISEN NA24 PÅ FACEBOOK

Flertallet som består av medlemmene fra Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, tar ett oppgjør med departementet og helseminister Jonas Gahr Støre når det gjelder forslaget om forbud mot salg av sigaretter på festivaler.

Må kunne få røyk på festivaler

«Flertallet ønsker å åpne for at det også kan gis midlertidige bevillinger for salg av tobakksvarer ved enkeltanledninger. I slike tilfeller bør kommunen stå fritt til å kunne vektlegge tobakkspolitiske hensyn i søknadsbehandlingen, for eksempel arrangementets varighet, at det aktuelle arrangementet primært retter seg mot barn og unge, eller at kommunen ønsker å begrense tilgjengeligheten til tobakksvarer. Det foreslås videre at departementet kan fastsette nærmere kriterier for midlertidige bevillinger i forskrift, herunder for eksempel bestemmelser om produktutvalg», skriver flertallet i innstillingen.

– Vi er opptatt av at folk ikke trenger å forlate festival området for å skaffe seg røyk, sier Wenche Olsen, en av Arbeiderpartiets representanter i helse- og omsorgskomiteen.

– De hadde mange gode argumenter for at røyk skulle selges innenfor festivalområdene. Det ble mye arbeid rundt det å få folk inn og ut av festivalen og det vil fort by på problemer med kontrollen, fortsetter hun.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Unngår organisert kriminalitet

Festivalsjefene har jobbet hardt for at stortingspolitikerne skulle trosse Støres forslag. Nå står jubelen i taket.

Daglig leder ved Hove Festivalen, Benedikte Nilsen, er damen som organiserte de fleste store festivalene i kampen mot forsalget. Nå puster hun lettet ut.

– Jeg er utrolig glad for at alle partiene på Stortinget går inn for at festivaler fortsatt skal få lov til å selge tobakk på lik linje med andre aktører, sier Nilsen til Nettavisen NA24.

Hun er glad for at de folkevalgte ser på helheten og at ringvirkningene kunne blitt langt mer negative en samfunnet ønsker. Festival-Norge jobber etter norske leverer og tar ansvar.

– På denne måten unngår vi at festivaler i Norge blir en arena for organisert salg av smuglertobakk, og vi slipper å bruke store ressurser på kontroll- og sikkerhetsproblemer på dette feltet i vår virksomhet, sier Nilsen.

Gledelig

Også festivalgeneralen ved Norwegian Wood, Jørgen Roll, er glad for at stortingspolitikerne lyttet.

– Da har flertallet tydeligvis tatt våre argumenter til etterretning. Det er gledelig, sier Jørgen Roll, festivalgeneral ved Norwegian Wood, til Nettavisen NA24

– Et forbud ville bydd på store sikkerhet og logistikk utfordringer, og ville skapt unødvendig kø og kaos, fortsetter han.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Flere av festivalene sliter stort med økonomien og et forbud ville ikke akkurat redusert kostnadssiden.

– Det hadde vært store kostnader forbundet med dette. Vi tror også at et forbud fort ville åpnet for mye ulovlig salg av tobakksvarer utenfor flere festivalområdene, sier Roll.

– Dette er en gledens dag, avslutter han.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.