Økonomene i Handelsbanken Capital Markets mener at resesjonen trolig er over, men at gjeninnhentingen vil bli langsom, både i Norge og verdensøkonomien.

Det kommer frem i meglerhusets konjunkturrapport, som ble lagt frem tirsdag.

De tror også at den langsomme gjeninnhentingen vil føre til at styringsrenten i Norge ikke vil bli hevet så raskt som det analytikerne tidligere har ment.

2,5 prosent
- Vi ser tilstrekkelig styrke i norsk økonomi og inflasjon til at Norges Bank må ventes å begynne å sette opp rentene den 28. oktober, skriver Handelsbanken.

Imidlertid revideres renteprognosene en smule ned ut fra Norges Banks uttalelser om at de ønsker å gå forsiktig fram for å hindre overdreven kronestyrkelse. Derfor ventes ikke høyere rente enn 2,5 prosent om et år fra nå av, opp fra Handelsbankens tidligere forventninger om 3 prosent ved utløpet av neste sommer.

De tror tror Norges Bank vil heve renten med 25 basispunkter til 1,5 prosent den 28.oktober. Deretter tror de på en ny kvarting hver på tre og seks måneders horisont, til henholdsvis 1,75 og 2,0 prosent. Innen tolv måneders horisont anslår de en heving med til sammen 50 basispunkter, til 2,50 prosent.

- Deretter tror vi renten vil bli hevet enda mer forsiktig -om den heves i hele tatt - ettersom vi ser for oss en langsom økonomisk gjeninnhentning både hjemme og ute. Vi anser en slik rentebane som forsiktig og regner med at Norges Bank vil ønske å gå varsomt fram for å unngå overdreven kronestyrkning. Skulle realøkonomien utvikle seg svakere enn vi ser for oss, tror vi Norges Bank vil være enda mer forsiktig, skriver de i rapporten.

- Nå må vi begynne å forberede oss på et liv uten olje
I rapporten tar sjeføkonom Knut Anton Mork til orde for at vi må begynne å forberede oss på en fremtid uten olje.

- Etter førti år med oljeeventyr er det faktisk på tide å forberede seg på en framtid uten olje og gass. Da snakker vi kanskje bare 10 - 20 år framover. Våre politiske ledere skryter stadig av at de har motstått fristelsen til å bruke opp inntektene etter som de kommer inn. Men faktisk er det bare en liten del av oljeinntektene som er blitt satt av til Statens Pensjonsfond Utland der, skriver Mork

Han viser til at i 2006, før ekstrem oljeprisoppgang, finanskrise og resesjon, lå norsk BNP (Bruttonasjonalprodukt) per capita, medregnet olje og gass, 55 prosent høyere enn det svenske, omregnet etter kjøpekraft.

- Når så overføringene til oljefondet utgjorde bare vel 13 prosent av BNP, skulle en tro at norsk levestandard ville ligge 40 prosent over den svenske. Det var neppe tilfelle, skriver sjeføkonomen.

Velferdsavhengighet
- I stedet har den norske oljerikdommen gjort det mulig for oss å leve med en rekke ordninger og rettigheter som andre europeiske land er blitt nødt til å ta oppgjør med. Vi har fått en kultur av velferdsavhengighet, som vi ikke lenger vil ha råd til når olje og gass forsvinner som drivkrefter i norsk økonomi. Da må vi regne med betydelige konflikter, tror Mork.

Han mener valget vil stå mellom å tilpasse seg til en ny virkelighet eller å finne seg i betydelig lavere levestandard og kanskje varig høy ledighet.

- Imidlertid fins det en bedre vei videre. Den går ikke bare gjennom tilpasning, men enda mer gjennom oppbygging av kompetanse. Når vi ikke lenger kan leve av naturressurser, må vi sørge for å ha menneskelige ressurser i stedet, skriver Mork.