Onsdag varslet Norges Bank at styringsrenten heves til 1,5 prosent.

Samtidig oppjusterer sentralbanken rentebanen i den pengepolitiske rapporten og indikerer hevinger i februar, og muligens også i mars, og deretter i juni, september og desember neste år.

NHO er ikke fornøyd med signalene fra Norges Bank.

Der man bekymret for konkurranseevnen til norske bedrifter dersom styringsrenten heves for mye fremover. Hos de konkurranseutsatte bedriftene vil sterkere krone svekke konkurranseevnen, og vil gjøre vilkårene langt tøffere.

Vil gi enda sterkere krone
- NHO frykter følgene av dagens renteøkning og særlig varslet fra Norges Bank om at de skal fortsette med å øke renten i tiden fremover. At Norge skulle bli det første europeiske landet som økte renten, og at Norges Bank varslet en høyere rentebane med en styringsrenten opp mot på 2,25 prosent, vil trolig gi oss en enda sterkere norsk krone. Dermed blir det enda vanskeligere for norske bedrifter å konkurrere med utlandet, skriver administrerende direktør John G. Bernander i en kommentar etter dagens rentemøte.

NHO-sjefen viser til dagens arbeidsledighetstall som overraskende steg til 3,2 prosent.

- Det viser at det er for tidlig å avblåse krisen og at det er nødvendig å sørge for at norske bedrifter i disse tider ikke blir påført ekstra handikap. Samtidig er det noe beroligende at Norges Bank selv sier i dag at dersom kronen skulle bli vesentlig sterkere enn anslått, kan oppgangen i renten bli mindre eller komme senere enn de nå ser for seg, sier Bernander.

Opposisjonen frykter for konkurranseevnen
Blant opposisjonen på Stortinget er det store bekymringer for næringslivets konkurranseevne.

- Regjeringen bør dempe pengebruken etter dagens renteøkning og nye signaler fra Norges Bank, mener Høyres nestleder og finanspolitisk talsmann, Jan Tore Sanner.

Han viser til at renteøkningen på 0,25 prosentpoeng var ventet, men at det særlig av hensyn til arbeidsplassene er viktig at renten ikke blir satt opp i for raskt tempo.

- Nå må regjeringen ta ansvar gjennom budsjettpolitikken ved å sørge for en grad. Vis reduksjon i bruken av oljepenger, og få utgiftsveksten under kontroll, skriver Sanner i en kommentar.

- Renteøkningen fra Norges Bank på 0,25 gir ytterligere økte utfordringer for de mange bedrifter over hele landet som konkurrerer på det internasjonale markedet, sier KrFs finanspolitiske talsmann Hans Olav Syversen.

- Passivt
Han sier at renteøkningen kan føre til at kronekursen styrkes ytterligere i tiden framover. Kronekursen er allerede styrket med om lag 15 prosent siden nyttår, og konkurransesituasjonen for norske bedrifter forverret tilsvarende.

- Dette stiller regjeringens passive politikk overfor det internasjonalt konkurranseutsatte næringslivet i et underlig lys. Særlig negativt er at den har besluttet å avvikle de lavere avskrivningssatsene for nye investeringer i maskiner og utstyr. Nå må regjeringen komme på banen og gjennomføre tiltak som kan gi industrien reell drahjelp i en vanskelig situasjon, sier Syversen.