De fleste av ekspertene tror at sentralbanksjef Svein Gjedrem i dag kommer til å heve styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,50 prosent.

Dermed vil Norges Bank i dag være den første sentralbanken i Europa som hever renten etter finanskrisen.

Størst spenning er det imidlertid knyttet til fremleggelsen av ny renteprognose i Pengepolitisk rapport. Rapporten, som kommer ut tre ganger i året, vurderer utsiktene for renten og inneholder anslag for utviklingen i norsk økonomi.

Les også:Så mye dyrere blir lånet ditt

Stor usikkerhet
For mens flertallet av analytikerne ser ut til å være sikre i sin sak om en renteøkning, hersker det desto større usikkerhet til hvor aggressivt sentralbanksjefen kommer til å gå frem.

Siden september i fjor har styringsrenten blitt kuttet med 4,5 prosentpoeng til 1,25 prosent, og de kraftige rentekuttene var et av de viktigste tiltakene mot finanskrisen. Nå, derimot, spår økonomene at renten skal økes jevnt og trutt. For Norge har klart seg bedre enn mange andre økonomier gjennom finanskrisen, og dermed er det på tide å reversere de kraftige tiltakene.

HTML EMBED
FÅ RENTEDOMMEN DIREKTE:PÅ MOBILEN

Må gå forsiktig frem
Likevel er det delte meninger blant makroøkonomene.

Flere peker på at sentralbanksjefens handlingsrom blir begrenset som følge av rentedifferansen med utlandet, og mener Norges Bank må gå forsiktig frem av hensyn til kronekurs og den eksportavhengige delen av norsk industri.

Tungt for industrien
Selv om økonomkorpset er samstemte i at det kommer et rentehopp ved dagens møte er det flere som håper at det ikke skjer.

Eksportavhengig næring sliter med stadig sterkere krone og frykter hva et høyere rentenivå i Norge vil ha å si for utviklingen i kronen. Sjeføkonom John Rogne i Innovasjon Norge har en klar anbefaling til Svein Gjedrem og resten av styret i Norges Bank. Han mener renten ikke bør settes opp.

Les mer: - Ikke hev renten

Ikke smart å være for aggressiv
Sjeføkonom Stein Bruun i SEB Enskilda anbefaler at Norges Bank løfter foten opp fra gasspedalen.

Han mener at det ikke vil være smart å være for aggressiv. Økonomen viser til at det er bredt forankret i markedet at det kommer en heving på 25 basispunkter. Han trekker også frem at ingen tror at sentralbanken vil sitte stille.

Fokuset vil være på en eventuell ny rentebane i Pengepolitisk rapport.

- Nå priser markedet en rente på 3,25 prosent ved utgangen av 2010 med åtte rentehopp i de ti kommende rentemøtene, hvor det meste av oppgangen vil komme før enn etter midten av året, skriver Bruun i en kommentar.

Bruun tror ikke at Norges Bank vil heve rentebanen med mer enn 50 basispunkter frem til fjerde kvartal til neste år.

Rentedommen kommer klokken 14.

HTML EMBED
FÅ RENTEDOMMEN DIREKTE:PÅ MOBILEN