Norges Bank kommer onsdag til å bli den første sentralbanken i Europa som hever renten etter finanskrisen.

NA24 - din næringslivsavis

Onsdag er det både rentemøte og fremleggelse av ny renteprognose i Pengepolitisk rapport. Flertallet av analytikerne og markedet ser ut til å være sikre i sin sak om en renteøkning på 0,25 prosentpoeng.

Men det er stor usikkerhet rundt hvor aggressivt sentralbanksjefen kommer til å gå frem.

Siden september i fjor har styringsrenten blitt kuttet med 4,5 prosentpoeng til 1,25 prosent, og de kraftige rentekuttene var et av de viktigste tiltakene mot finanskrisen.

Nå, derimot, spår økonomene at renten skal økes jevnt og trutt. For Norge har klart seg bedre enn mange andre økonomier gjennom finanskrisen, og dermed er det på tide å reversere de kraftige tiltakene.

Spent på renteprognosen
Men hvor veien går videre er det større usikkerhet rundt, og mange venter spent på en oppdatert renteprognose fra sentralbanken. Pengepolitisk rapport, som kommer ut tre ganger i året, vurderer utsiktene for renten og inneholder anslag for utviklingen i norsk økonomi.

- For aggressivt
I rentemarkedet prises det inn renteheving på omtrent et kvart prosentpoeng på alle Norges Banks møter ut neste år. Det vil i så fall gi en styringsrente på omtrent 3,75 prosent mot slutten av 2010.

Flere makroøkonomer mener imidlertid at Norges Bank ikke kommer til å heve renten så mye som markedet priser inn. DnB Nor Markets mener sentralbanksjefens handlingsrom blir begrenset som følge av rentedifferansen med utlandet. De viser til at renteforventingene i Norge har økt betydelig, mens de har falt noe internasjonalt.

Les mer: - Ikke hev renten

- Vi er uenige med markedssynet. Norges Bank kommer ikke til å heve renten så mye som markedet priser inn. Dette blir begrenset av uendrede renter ute. Sentralbanksjefen må ta hensyn til kronekursen, sier seniorøkonom Knut Magnussen i DnB Nor Markets.

DnB Nor Markets venter tre hevinger de neste 12 månedene. I oktober, mars og september. Det vil gi en styrinsgrente om ett år på 2 prosent.

Les også:Sjekk hvor høy rente du må tale

Moderat renteoppgang
Seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets tror også rentebanen gir en mer moderat renteoppgang det neste året enn det som er priset inn.

- Rentebanen vil være bra oppjustert i forhold til prognosen fra juni, da kom det jo først økning først i andre kvartal neste år. I forhold til det som er priset inn tror vi imidlertid at renteprognosen blir liggende på nedsiden i alle fall det neste året. Det er sterkere krone som gjør at Norges Bank holder tilbake, skriver Nordea-økonomen.

Bedre enn mange andre
Økonomene i Citibank tror Norges Bank kommer til å ligge langt foran sentralbankene i de fleste andre industrialiserte land.

- Den laveste styringsrenten i historien og en ekstra dose med pengepolitiske stimulanser til neste år vil bidra til å holde den økonomiske forbedringen intakt, skriver Citibank i en rapport.

- Aktivitetsdata på flere viktige områder i økonomien peker mot forbedring. Norge har klart seg bedre enn mange andre økonomier igjennom krisen og vil mest sannsynlig øke styringsrenten mer enn noe annet industrialisert land - kanskje med unntak av Australia - innen utgangen av neste år, skriver Citi.

Rentebeslutningen fra Norges Bank presenteres onsdag klokken 14.