Tirsdag formiddag legger SSB frem tallet for bruttonasjonalproduktet (BNP) for fastlands-Norge i tredje kvartal.

- Denne uken kan bli avgjørende for synet på hva Norges Bank vil gjøre på desembermøtet. Mye trekker i retning av at tallet blir sterkt, tror seniorøkonom Erik Bruce i Nordea Markets.

Etter fall i de to foregående kvartalene steg produksjonen i fastlands-Norge i andre kvartal med 0,3 prosent.

- God vekst
Bruce skriver i en rapport at produksjonsindeksen vi har (industri, bygg og anlegg og elektrisitet) alle peker i retning av sterk sesongjustert kvartalsvis vekst.

- Samtidig peker sterk vekst i detaljhandel og bilsalg i retning av god vekst i varehanden. Med de kraftige finanspolitiske stimulansene er det også grunn til å tro på sterk vekst i offentlig sektor, skriver økonomen.

Tjenesteproduksjonen
Han legger imidlertid til at de vet lite om utviklingen i tjenesteproduksjonen i privat sektor utenom varehandel.

- Vi regner med en forsiktig vekst i denne sektoren etter en svært sterk vekst i andre kvartal. Alt i alt venter vi at BNP fastland vil øke 1 prosent kvartalsvis. Vårt anslag ligger godt over Norges Banks anslag på 0,5 prosent.

Ifølge nyhetsbyrået Reuters venter flertallet av økonomene en vekst i tredje kvartal for fastlands-BNP på 0,7 prosent.

IMF med gode skussmål
En delegasjon fra Det internasjonale valutafondet, IMF, overleverte mandag en uttalelse om norsk økonomi og økonomisk politikk.

IMF peker på at finanskrisen kun har hatt en moderat virkning på norsk økonomi. En ekspansiv finans- og pengepolitikk og særskilte tiltak rettet mot finanssektoren har bidratt betydelig til at tilbakeslageslaget har vært relativt mildt og at arbeidsledigheten fortsatt er lav. I tillegg peker delegasjonen på strukturen i norsk økonomi, med en sterk offentlig sektor, høye petroleumsinvesteringer og begrenset omfang på de industrisektorene som har vært hardest rammet av den internasjonale krisen.

- IMF fastslår at Regjeringens økonomiske tiltak har bidratt til at norsk økonomi har klart seg godt gjennom finanskrisen, skriver finansminister Sigbjørn Johnsen i en kommentar.

IMF anslår at veksten i fastlandsøkonomien er på vei opp, understøttet av økende etterspørsel fra privat sektor, men understreker at usikkerheten fortsatt er betydelig.