Nettavisen Økonomi har den seneste tiden omtalt den historisk svake kronen mot nøkkelvalutaer som euro og dollar. Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i SpareBank 1 Markets sa i forrige uke at eksportnæringene ikke harnoen grunn til å frykte en mye sterkere krone det nærmeste året. En kronestyrking på 10-15 prosent i løpet av 2019 er lite realistisk, altså en eurokurs godt nede på 8-tallet.

NHO-sjef Ole-Erik Almlid er usikker på hva som er «normalnivåer» for den norske kronen fremover. Hans sjeføkonom Øystein Dørum i NHO var på en konferanse denne uken i regi av Finansco veldig forsiktig med å si noe om kroneutviklingen fremover.

Ingen spåmann

- Når det gjelder kronen, skal jeg være uhyre varsom med å leke spåmann. Mange har brent seg på det. Men kronen er mye svakere enn det oljeprisen tilsier, og det er mer sannsynlig fremover at kronen styrker seg enn at den svekker seg, sa sjeføkonomen.

Dørum poengterte at et viktig bidrag til å styrke konkurranseevnen for eksportnæringene, har vært at kronen falt med 30 prosent på det meste.

- Det ble 30 prosent dyrere å dra til byer som Roma og Paris, eksemplifiserte Dørum. Men det blir billigere Roma- og Paris-ferier for nordmenn i år, skal vi tro ekspertene. Nettavisen Økonomi har innhentet estimater fra fem ledende banker om hva de tror om kronekursen mot euro i løpet av 2019 (se faktaramme). En eurokurs på begynnelsen av 9-tallet er den gjennomgående konklusjonen.

Oljeprisfall

Handelsbanken spår at vi på slutten av 2019 må ut med 9,15 kroner for å kjøpe en euro. Det er i så fall en kronestyrking på 6 prosent fra dagens nivåer.

- Men denne prognosen ble utarbeidet i fjor høst da oljeprisen lå over 80 dollar fatet. Fallet i oljeprisen siden fjerde kvartal i fjor trekke i retning av en svakere krone når vi oppdaterer estimatene i slutten av januar, sier rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen.

Banken tror på en euro på 9-tallet mot kronen de neste par årene. Men hva valutamarkedet legger vekt på, skifter hurtig og medfører ofte store bevegelser.

- Vi vil derfor ikke utelukke en markert oppgang i kronekursen. Nivåer på 8-tallet mot euro hadde vi senest i mars 2017, sier strategen.

Ikke veldig sannsynlig

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank mener det ikke er urealistisk med en kronestyrking mot euro i løpet av året på 10-15 prosent.

- Men det er heller ikke veldig sannsynlig, sier Jullum, som tror den «normale» kursen på norske kroner mot euro ligger et sted mellom 8,75 og 9 kroner. Her får han støtte av valutastrateg Magne Østnor i DNB. Norges største bank mener det «normale, langsiktige nivået for forholdet mellom euro og kroner fremover ligger i underkant av 9 kroner. Østnor medgir at det er stor usikkerhet om anslaget.

- Likevel, nivåene vi har sett de siste årene har stimulert eksportnæringene. Det i seg selv, indikerer at nivåene godt oppe på 9-tallet er svakere enn vi kan forvente på lengre sikt, sier han.

En styrking av kronekursen med 10-15 prosent fra dagens nivåer, ville ha betydd at vi må ut med 8,30-8,90 kroner for en euro.

Ikke sannsynlig

- En så rask kronestyrking gjennom året vil påvirke eksportindustrien og økonomien negativt. Norges Bank hadde sannsynligvis økt renten mindre enn planlagt, for på den måten å prøve å stoppe kronestyrkingen. Nivåene i seg selv er ikke urimelige, men at det skal skje så raskt som i løpet av dette året, tror jeg ikke er sannsynlig, sier sjefstrateg Erica Blomgren i SEB.

Hun tror en euro nivåer i området 8,50-9,50 i årene fremover er realistiske. En kronekurs godt oppe på 9,50-tallet ikke burde være de nye normalnivåene.

- Men kronen er undervurdert på dagens nivåer. Valutakursene bruker å nærme seg det langsiktige likevektsnivået over tid, som for tiden er rett over 8 kroner for en euro, sier sjefstrategen.

Sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea sier en kronestyrking på 10-15 prosent høres «mye» ut, men det er mulig, gitt blant annet en bra økning i oljeprisen. Bruce har også 9 kroner for en euro som et langsiktig realistisk nivå.