Eiendomsmegler Odd Kalsnes ble i 2015 fratatt retten til å være ansvarlig megler.

Finansdepartementet mente det forelå «grove og gjentatte overtredelser av eiendomsmeglingsloven». De mener Kalsnes har drevet egenhandel, skjulte investeringer og feilinformert Finanstilsynet.

Vedtaket ble gjort med oppsettende virkning, og før jul møtte Kalsnes Finansdepartementet i Oslo tingrett. Der krevde Kalsnes vedtaket kjent ugyldig.

Nå er det klart at Kalsnes har tapt saken. I tillegg må han betale saksomkostningene for departementet med 136.000 kroner.

– Denne dommen ankes av åpenbare grunner. Samtidig fortsetter jeg selvfølgelig å bistå mine kunder i eiendomsmarkedet, sier Odd Kalsnes til Nettavisen.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Det er igjennom sitt engasjement i Tidemands gate 21 og Kruses gate 6 i Oslo, at eiendomsmegleren har fått staten på nakken.

«Engasjement i Tidemands gate 21 har overtrådt forbudet mot å drive handel med fast eiendom/annen virksomhet som er egnet til å svekke tilliten til foretakets integritet og
uavhengighet», heter det.

Videre har departementet kommet til at Kalsnes ved sin opptreden
knyttet til prosjektet Kruses gate 6, har overtrådt forbudet mot ensidig
partsrepresentasjon i eiendomsmeglingsforskriften.