SV-topper må betale 250.000

TRAGISK: ¿ Christoffer-saken er et tragisk eksempel på hvor galt det kan gå hvis vi ikke har en bredere og kritisk tilnærming til diagnostisering, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV).

TRAGISK: ¿ Christoffer-saken er et tragisk eksempel på hvor galt det kan gå hvis vi ikke har en bredere og kritisk tilnærming til diagnostisering, sier barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen (SV). Foto: Thomas Winje Øifjord (NTB Scanpix)

Må dekke saftig særskatt av egen lomme.

Alle tillitsvalgte i SV må betale deler av det de tjener til partiet. Aller mest gjør statsrådene.

«Alle medlemmer som er oppnevnt i heltids eller deltids tillitsverv på grunnlag av partiets representasjon i Stortinget, i fylkesting eller kommunestyrer, betaler partiskatt av det honorar eller den lønn som følger med tillitsvervet. Det betales ikke partiskatt av betaling for tapt arbeidsfortjeneste. Partiskatten tilfaller det organisasjonsledd i partiet som tilsvarer det offentlige organet som velger til tillitsvervet Landsstyret vedtar satser for partiskatt sentralt. Lokal- og fylkeslag utformer selv vedtekter om partiskatt og frivillige bidrag. Lokal- og fylkeslag kan også bestemme at det skal betales partiskatt av honorar for andre enn heltids eller deltids tillitsverv.», heter det i partiets vedtekter § 11-6, Partiskatt.

Fra og med 2012 betaler SVs fire statsråder 11 prosent av bruttolønna, som per dags dato er 1.158.927 kroner, i partiskatt.

«Dette beløpet deles på 12 måneder og ganges med 11 prosent. Dette utgjør kr 10.623 som SMKs (red.anm. Statsministerens kontor) lønningskontor hver måned overfører partikontoret.», skriver SVs økonomisjef, Hilde Longva, i en mail til Nettavisen NA24.

127.000 netto
For Inga Marte Thorkildsen, Kristin Halvorsen, Bård Vegar Solhjell og Heikki Holmås utgjør det 10.623 kroner i måneden, tilsvarende 127.476 kroner i året.

Det betyr at de av nettolønnen betaler i området 22 til 25 prosent i partiskatt, eller rundt 250.000 kroner av bruttolønnen går til partiet.

- Dette er mye penger Heikki Holmås?

- Skatt er sivilisasjon. Sånn sett kan man se på partiskatten som en høyere form for sivilisasjon, sier utviklingsminister Heikki Holmås til Nettavisen NA24.

- Men er det ikke sure penger?

- Det er på vegne av SV at man har de politiske vervene man har og derfor er det rimelig at de som kan betaler, sier Holmås.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Lars Brock Nilsen

- Så synes jeg det er viktig å få fram at vi i SV har et progressivt skattesystem, fortsetter ministerne.

- Partiet trenger pengene
Dessuten fremhever han at SV ikke er et rikt parti. Totalt håver SV inn rundt to millioner kroner i året på partiskatten fra sine regjerings- og stortingsmedlemmer.

- Partiet trenger pengene, sier han.

Også SV-leder Audun Lysbakken mener at det er rett og rimelig at de tillitsvalgte i SV betaler partiskatten.

- Vi er et lite parti og partiskatten er nødvendig for å sikre driften av partiet og få ut vårt budskap, sier Lysbakken til Nettavisen NA24.

- Det er også positivt at våre tillitsvalgte har levevilkår som ikke skiller seg fra våre velgere, fortsetter han.

For statssekretærene og stortingsrepresentantene skal ni prosent av bruttolønna gå til SV. For en stortingsrepresentant utgjør det i 2013 6.086 kroner i måneden, tilsvarende 73.032 kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.