Svake USA-priser

Her ser du utviklingen i de amerikanske produsentprisene i mars.

Klokken 14.30 ble statistikken over de amerikanske produsentprisene presentert. Tallene var for marsmåned.

Tall fra de amerikanske myndighetene viser at produsentprisene steg med 0,5 prosent, mens kjerne-PPI steg 0,1 prosent.

PPI var ventet å stige med 0,5 prosent i februar i forhold til måneden før. Kjerne-PPI var ventet å stige med 0,2 prosent

I februar falt produsentprisene 1,4 prosent, mens kjerne produsentprisene steg med 0,3 prosent.

PPI - USA

Den amerikanske produsentprisindeksen måler prisen på varer på produsentleddet, i stedet for til sluttbruker, som i den mer profilerte konsumprisindeksen.

Produsentprisene måles på tre nivåer, råvarer, under arbeid og ferdigvarer. Det første leddet vil i stor grad være kjent gjennom råvarepriser, så det senere leddene er jevnt over viktigere.

Det oppgis et totaltall, og et tall som holder matvarer og energi utenom. Det siste blir vanligvis ansett som viktigst fordi matvarer og energi ofte viser store utslag fra måned til måned.

Hovedfokus er på endring fra foregående måned, men det offentliggjøres også et tall for endring på årsbasis.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.