*Nettavisen* Økonomi.

Svakt kvartal for oljefondet

Foto: (AP Photo/US Coast Guard)

Tung satsing på BP og europeiske aksjer ga sur svie.

13.08.10 13:14

Nedgang i de internasjonale aksjemarkedene førte til at Statens pensjonsfond utland, populært kalt oljefondet, falt i verdi med 5,4 prosent i andre kvartal. I kroner utgjør dette 155 milliarder i minus.

Den kvartalsvise avkastningen var på minus 9,2 prosent for aksjeinvesteringene og pluss 1 prosent for renteinvesteringene, målt i internasjonal valuta. Fondets samlede avkastning var på linje med avkastningen til referanseporteføljen som Finansdepartementet har fastsatt.

– Det største fallet i aksjemarkedene var i Europa, der fondet har omtrent halvparten av sine aksjeinvesteringer. Nedgangen var i stor grad drevet av bekymringer rundt høy statsgjeld i noen europeiske land, finansieringsproblemer for bankene og frykt for et nytt økonomisk tilbakeslag, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM).

Markedsverdien av fondet steg med 29 milliarder kroner til 2 792 milliarder kroner i andre kvartal. Et fall i kronekursen økte isolert sett markedsverdien med 149 milliarder kroner i kvartalet, og fondet fikk tilført 35 milliarder kroner fra Finansdepartementet. I motsatt retning trakk fondets negative avkastning markedsverdien ned med 155 milliarder kroner.

Kombinasjonen av friske penger og kronefall førte dermed til at fondet vokste seg rekordstort tross kursfall, så lenge man måler i norske kroner.

Tilførselen av nye penger i andre kvartal ble i det alt vesentlige brukt til å kjøpe obligasjoner, slik at aksjeandelen falt noe. Fondets investeringer besto av 59,6 prosent aksjer og 40,4 prosent rentepapirer ved utgangen av andre kvartal.

BP-tap
Enkeltinvesteringen med det største verdifallet var i oljeselskapet BP, der aksjekursen ble halvert i andre kvartal. Selskapets oljeutslipp i Mexicogolfen etter eksplosjonen på boreriggen Deepwater Horizon 20. april er det største i USAs historie.

Ved inngangen til kvartalet var BP fondets tredje største aksjeinvestering og utgjorde 18,9 milliarder kroner. Ved utgangen av kvartalet utgjorde posten 10,6 milliarder kroner. Tapet ser dermed ut til å være rundt 8 milliarder kroner, med forbehold om transaksjoner fondet har gjort i aksjen underveis i kvartalet.

- Oljeutslippet satte søkelyset på sikkerhetskrav i oljeindustrien. NBIM støtter målsettingen til styret i BP om at trygg og pålitelig drift skal være selskapets viktigste prioritering. Hele industrien, anført av de store selskapene, må iverksette tiltak for å forbedre standardene for miljø og sikkerhet, sier Slyngstad.

Euro-fall
Oljefondet har hele tiden hatt så mye som rundt 50 prosent av sine aksjeinvesteringer i Europa, og det slo uheldig ut i andre kvartal, for de europeiske børsene var spesielt svake på grunna av euro-krise og bekymring rundt statsgjelden til land som Hellas, Portugal og Spania.

I andre kvartal var verdifallet for fondets europeiske aksjer 12,3 prosent, mens Amerika, Afrika og Midtøsten falt 7,5 prosent og Asia og Oseania falt 3,5 prosent.

Eiendom
Fondet fikk 1. mars et mandat til gradvis å investere i eiendom ved å redusere investeringer i rentepapirer tilsvarende, men ved utgangen av andre kvartal var det ennå ikke gjort konkrete eiendomsinvesteringer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.