Sveriges svar på NSB, Statens Järnvägar (SJ), ruster seg for konkurransen på hjemmebane og planlegger anbud på togstrekninger i både Norge og Danmark.

– Hvis alle våre konkurrenter jobber i et europeisk eller til og med globalt marked, må vi ha et større marked å jobbe i. Hvis ikke blir vi en for liten operatør, sier konsernsjef Crister Fritzon i SJ til det svenske nyhetsbyrået TT.

Det svenske togmarkedet har vært avregulert i mange år, og nå kommer resten av Europa etter. Den svenske togoperatøren vil derfor allerede til våren legge inn et første anbud på å håndtere togtrafikken på Sørlandsbanen.

Allerede for et år siden opprettet SJ et norsk datterselskap som skal delta i anbud om togtrafikken i Norge. Bakgrunnen var den såkalte jernbanereformen her hjemme som åpnet for konkurranse om persontogtrafikken på utvalgte strekninger. Regjeringen har imidlertid utsatt oppstarten på den såkalte trafikkpakke sør med et halvt år til juni 2019 fordi man ønsket å gi tilbydere tilstrekkelig tid. Allerede i 1999 ble den svenske togtrafikken konkurranseutsatt.

Etter planen skal disse strekningene konkurranseutsettes: Sørlandsbanen, Dovrebanen, Rørosbanen, Nordlandsbanen, Raumabanen og Meråkerbanen.

SJ skal for øvrig i løpet av året bestemme seg for hvilken togleverandør som skal bygge selskapets 30 nye tog for langdistansetrafikk, som skal ha en makshastighet på 250 kilometer i timen. (©NTB)