I statsbudsjettet for 2016 hadde Sverige regnet med å sitte igjen med 3 milliarder SEK i pluss etter året. Nå er 2016-regnskapet gjort opp, og resultatet ble 33,6 milliarder i overskudd. Vi snakker altså om et uventet pluss som er større enn budsjettene til politiet, sikkerhetspolitiet, migrasjonsverket og skatteinnkreveren til sammen.

Eva Engberg, som er ekspert på statsregnskaper hos Ekonomistyrningsverket, en etat under det svenske finansdepartementet, sier det er oppsiktsvekkende at regjeringen har klart å regne så feil.

- Det er nok historiens største. I budsjettet regnet man med å øke beholdningen med drøyt 3 milliarder kroner. Det betyr at det er en stor forskjell mellom budsjett og resultat, sier hun til SvD Näringsliv.

Finansdepartementet klarer ikke å forklare hvorfor de bommet så kraftig på budsjettet. Pressetalspersonen til finansminister Magdalena Andersson (S) sier til SvD:

- Det er ingen enkel årsak til at det ble slik. Det er flere ulike faktorer som har bidratt til denne relativt store forskjellen.

Pengene som ble regnet «bort» i statsbudsjettet for 2016, skulle blant annet ha gått til trygd og jobbtrening. SvD skriver at staten blant annet hadde budsjettert med 6,4 millioner flere sykedager enn de faktisk betalte for.

Budsjettet bommet også på antall flyktninger i kommunene (555 millioner spart i støtte til kommunene). Færre nyankomne gjorde også at staten sparte 448 millioner kroner på annen innsats overfor denne gruppen.

3,1 milliarder kroner skulle brukes til brukes til arbeidsmarkedstiltak, men behovet var mindre enn budsjettert. I tillegg manglet man kompetansen som skulle til i disse arbeidsmarkedstiltakene, skriver SvD.

Flere regnefeiler: Regnefeil på over 100 milliarder da Barentshavet sørøst ble åpnet
Og: Sjekk gigantisk regnefeil

Sett denne videoen?