I dag må man bo i en bolig minst ett år for å kunne selge den uten på skatte av gevinsten. I forslaget til nytt partiprogram åpner Ap å øke det til to eller tre år, skriver VG.

Les: Hadia Tajik: - Det er rett og slett frekt

- Det vil gjøre det mindre interessant å spekulere i boliginvesteringer, fordi man ikke kan selge den videre med gevinst etter kort tid, sier Ap-nestleder Hadia Tajik som har ledet programarbeidet i partiet. Det nye programmet skal vedtas på landsmøtet i april.

Tajik sier AP ønsker å få boligpolitikken på dagsordenen fram mot valget til høsten.

Les: Hadia Tajik og Fabian Stang i full krangel på Twitter

- Diagnosen er enkel: Det blir bygd for lite boliger, det er for vanskelig å komme inn i boligmarkedet og det er for lett å spekulere i bolig. Boligutviklingen må styres mer, fastslår hun.

Les: Hadia Tajik: Hans-Wilhelm Steinfeld har flere gode poenger

Hun understreker at det viktigste er å få bygget flere boliger. I programforslaget legges det opp til at staten skal legge strammere føringer for å få kommunen til å bygge høyere og tettere, særlig nær kollektivknutepunkt.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her