*Nettavisen* Økonomi.

Taper 850 millioner hver dag

Foto: Erik Pettersen (NA24)

Oljefondet svekkes mer enn det burde.

11.08.12 21:32

Fredag melder Norges Bank Investment Management (NBIM) som forvalter Statens Pensjonsfond - Utland, bedre kjent som oljefondet, om resultatet i årets andre kvartal.

Her kommer det frem at fondet tapte 77 milliarder kroner, noe som tilsvarer et verdifall på 2,2 prosent. Det tilsvarer et tap på 846 millioner kroner hver dag.

Dette var 0,2 prosent dårligere enn referanseindeksen.

- En svakere utvikling enn ventet i verdensøkonomien tynget aksjemarkedene i annet kvartal, sier fondets sjef Yngve Slyngstad

Valutaseier
Tross milliardfallet steg markedsverdien på fondet med 65 milliarder kroner til 3.561 milliarder kroner. Dette skyldes at fondet ble tilført 72 milliarder kroner samtidig som det hadde en valutagevinst på 70 milliarder kroner.

Av investeringene er det aksjer som virkelig forsurer resultatet. Aksjebeholdningen falt med 4,6 prosent i verdi, mens avkastningen i rentepapirer var positiv med 1,6 prosent. Også investeringene i fast eindom kastet av seg, dog magrere, med en oppgang på 0,3 prosent.

Investeringene i eiendom er relativt fersk, men er på vei opp. Senest i juli kjøpte fondet mer eiendom i Paris for 2,1 milliarder kroner.

Av tilførselen ble 80 prosent plassert i aksjer mens 20 prosent ble satt i rentepapirer.

Selger Europa
På grunn av krisen som herjer eurosonen reduserte fondet eksponeringen mot europeiske obligasjoner fra 51 prosent til 48,1 prosent av den samlede rentebeholdningen

- I tillegg økte usikkerheten rundt konskvensne av den europeiske statsgjeldskrisen, sier Slyngstad.

I stedet økte fondet andelen i amerikanske obligasjoner til 40,4 prosent og Asia til 11,6 prosent, også eksponeringen mot obligasjoner til fremvoksende økonomier som India og Kina økte.

Samlet er fondets midler fordelt på 59,6 prosent i aksjer, 40,1 prosent i renter mens resten er saltet ned i fast eindom.

Ned etter opp
For fondet som har en evig investeringshorisont har det vært store svningninger den siste tiden.

Det svake kvartalet kommer etter en sterk oppgang i årets tre første måneder.

Da hadde fondet en avkastning på 7,1 prosent, eller 234 milliarder kroner, i første kvartal 2012. Den gang var det et helt prosentpoeng bedre enn verdensindeksen.

Fjoråret derimot var også svakt da fondet hadde en negativ avkastning på 2,5 prosent, tilsvarende et tap på 86 milliarder kroner. Dette var 0,1 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser.

For å bruke pengene som samler seg opp i fondet har politikerne vedtatt den såkalte handlingsregelen. Den går på at man hvert år kan bruke fondets forventede realavkastning på fire prosent (altså avkastning fratrukket inflasjon) over statsbudsjettet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.