*Nettavisen* Økonomi.

Taper halv million om dagen

Grusomme måneder for Alfred Ydstebø og Acta.

09.05.12 09:01

Finanshuset Acta har gått igjennom noen forferdelige måneder der deler av driften har blitt avskiltet.

Det viser seg også i selskapets resultat etter første kvartal.

Acta fikk et resultat før skatt på minus 43,5 millioner kroner mot 8,6 millioner kroner i fjor.

Driftsinntektene kom inn på 99,6 millioner kroner mot 129,6 millioner kroner på samme tid i fjor. Inntjeningen per aksje ble på minus 0,13 kroner moto 0,02 kroner på samme tid i fjor.

Skal kutte
Samtidig steg kostnadene fra 119,8 millioner kroner i fjor til 140,7 millioner kroner i årets tre første måneder.

Men selskapet har nå satt i gang kuttprosesser.

En rekke kostnadselementer i alle deler av virksomheten gjennomgås og besparelser på 120 millioner kroner årlig er identifisert. Gjennomføringen går som planlagt, og disse kostnadskuttene ventes å gi full effekt allerede fra tredje kvartal 2012.

- Vi har en tydelig plan på hvordan vi skal forme konsernet og utvikle oss og tilbudet til våre kunder videre. Jeg er stolt over engasjementet våre dyktige medarbeidere har vist gjennom vinteren, og samtidig ydmyk over den tilliten vi har blitt vist fra våre kunder i denne prosessen. Reorganiseringen av konsernet går som planlagt, og på tross av omstendighetene ser vi lyst på konsernets fremtidige utvikling, sier styreleder i Acta Holding ASA Alfred Ydstebø.

Refset
For litt under en måned siden gikk Finanstilsynet knallhardt til overfor Acta Asset Management.

«Finanstilsynet har avdekket alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk. Acta Asset Management AS har blant annet anbefalt kunder å flytte sine investeringer til produktet «Porteføljekonto», som har påført kundene uforholdsmessig høye kostnader. Kundenes interesser er dermed ikke ivaretatt på beste måte, slik loven krever», meldte tilsynet.

- Styret i datterselskapet Acta Asset Management AS har hatt forståelse for en del av kritikken som Finanstilsynet kommer med. Dog har styret på enkelte punkter vært uenig i tilsynets faktaforståelse og juridiske vurderinger. Dette ble adressert i et svarbrev til Finanstilsynet. Når det gjelder Finanstilsynets endelige konklusjon, vil styret nå bruke den nødvendige tid på å gjennomgå denne før de tar stilling til om det skal ankes eller ikke, sa styreleder i Acta, Alfred Ydstebø i en kommentar.

Kundenes investeringer og rapporteringer har hele tiden vært upåvirket av de pågående prosesser, ble det opplyst.

Acta-konsernets virksomhet i Norge vil nå i hovedsak drives gjennom selskapet Navigea Securities AS, som ifølge selskapet har alle nødvendige konsesjoner og er et solid og lønnsomt selskap. Under oppbyggingen av Navigea Securities AS har man tatt hensyn til synspunktene Finanstilsynet har fremmet.

Men dette var ikke første Acta-del som fikk trøbbel.

Skrotet annet Acta-selskap
Rett før jul ble kortene i Acta Kapitalforvaltning kastet, og de leverte tilbake konsesjonen.

Den avgjørelsen kom etter at selskapet hadde møtt en strøm av krav fra kunder i både Norge og Sverige om betydelig beløp.

På de to toppårene 2006 og 2007 hadde Acta Kapitalforvaltning overskudd på totalt 1,4 milliarder kroner, og eierne tok ut 950 millioner kroner i utbytte.

Så begynte nedturen etter at selskapets salg av såkalte «strukturerte spareprodukter» kom i søkelyset. Kritikerne mente at Acta Kapitalforvaltning solgte produkter der kundene var dømt til å tape, og forbrukerombud Bjørn Erik Thom leverte krass kritikk for «villedende markedsføring».

Les mer: Acta Kapital blir avskiltet

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag