Gå til sidens hovedinnhold

Tapte 26 milliarder på klønete Trond Giske

Alt fra husmødre til sentralbanker fikk svi av Giskes «redningsaksjon».

NA24 skrev mandag formiddag om hvordan regjeringens redningsaksjon for norsk eksportfinansiering, har ført til at en amerikansk hedgefond-forvalter erklærte mislighold av Eksportfinans.

Les hele saken her

Bakgrunnen er at regjeringen selv vil ta over mellomfinansingen for norske eksportbedrifter. Dette har til nå blitt håndtert av Eksportfinans, som eies av DNB, Nordea, Staten og Danske Bank.

Tapt enorme summer
Da staten vedtok å opprette et statlig organ som skal overta ordningen med subsidierte fastrentelån (CIRR-lån), den såkalte 108-ordningen, oppstod det umiddelbart en krise i Eksportfinans. Kreditbyrået Moody's valgte umiddelbart å nedgradere gjelden fra trippel A til «søppelgjeld». Konsekvensen av dette var at lånegiverne på kort tid tapte 25 prosent av verdiene på sine Eksportfinans-obligasjoner.

Det var særlig den langsiktige gjelden hvor utslaget ble høyest. NA24s beregning viser at utrolige 26 milliarder kroner gikk tapt den dagen staten gikk ut med at det var kroken på døren for Eksportfinans. Selskapet har rundt 200 milliarder kroner i utestående gjeld, og den minste delen av dette er kortsiktig.

Taperne av dette var alt fra japanske husmødre til internasjonale sentralbanker, som hadde investert i såkalte sikre obligasjoner.

- Jeg ønsker ikke å fordele skyld på dette tidspunktet. Det må vi komme tilbake til på et senere tidspunkt, sier styreleder Geir Bergvoll, som er DNBs representant i styret.

NA24 kjenner imidlertid til til at det snakkes mye om situasjonen som har oppstått med Eksportfinans i internasjonale bankmiljøer, og Norges anseelse er ikke særlig høy. Særlig i det asiatiske investeringsmiljøet har Eksportfinanskrisen vært gjenstand for diskusjon. Særlig kommunikasjonen til finansmiljøet ansees som klønete.

- Hvorfor Norge gjorde dette, med få signaler til selskapet og ingen til markedet, kan bli debattert i evigheter. Det er allerede spekulasjoner om dette. Uansett hva som er grunnen, kan ikke dette være i interesse for Norge og det er helt klart ikke i interesse for Eksportfinans og dets investorer, særlig ikke i en tid da europeisk statsgjeld og relaterte lånegivere allerede er under sterkt finansielt press, skriver leder for Structured Credit International, Corp, Mahesh Kotecha til sine kunder.

Ifølge Bergvoll skal 40 prosent av obligasjonene til Eksportfinans være på asiatiske hender. Flere av disse fondene måtte selge seg ut da gjelden ble nedgradert, og kjøperne var spekulative hedgefond.

- Spør Finans, nei spør Næring, nei spør...
Når NA24 ber om svar på fire konkrete spørsmål knyttet til situasjonen, er det ingen som har lyst til å svare.

Hos Finansdepartementet svarer kommunikasjonssjef Runar Malkenes blant annet følgende:

«Dine spørsmål knytter seg i hovedsak til regjeringens beslutning 18.11.2011. Dette ligger til NHD (Næringsdepartementet red. anm.) å svare på.» Malkenes henviser videre til pressemeldingene som er sendt ut fra regjeringen.

Når NA24 så sender videre spørsmålene til Næringsdepartementet blir vi ikke klokere.

Fungerende kommunikasjonsjef Anne Cecilie Lund henviser til Finansdepartementet igjen.

Når NA24 så påpeker at Finansdepartementet har henvist oss videre til dem, så svarer Lund følgende:

«Jeg vet at FIN (Finansdepartementet red. anm.)har gitt deg bakgrunnsinformasjon for deler av spørsmålsstillingen din. Det er korrekt at ikke alle spørsmålene ligger til FIN å svare på, men det som dreier seg om finansiell uro gjør det. Flere av spørsmålene dine er allerede besvart gjennom pressemeldingene som er sendt ut: http://www.regjeringen.no/nb/dep/smk/pressesenter/pressemeldinger/2011/staten-sikrer-finansiering-til-norsk-eks.html?id=663610, http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/pressesenter/pressemeldinger/2011/fortsatt-god-norsk-eksportfinansiering.html?id=660953 Se også statsrådens intervju i DN den 30.11.»

Her er våre spørsmål, som vi , om du fortsatt måtte lure, fortsatt lurer på:
* Tar dere selvkritikk på hvordan denne saken ble kommunisert til markedet?

* Ser dere at den valgte løsningen for eksportfinansiering, satte obligasjonseiere, som norske og nordiske banker, i en meget vanskelig posisjon?

* Hvorfor ble Eksportfinans droppet?

* Flere forvaltere sier nå at tiltroen til Norge er sterkt svekket?

Reklame

NÅ: Milrab startet Black Week-salget i kveld