Gå til sidens hovedinnhold

Tapte 40 milliarder med et pennestrøk

Långiverne må ta 40 milliardstap i Eksportfinans.

Den enes død, den andres brød.

I etterkant av at Eksportfinans fikk sin gjeld nedgradert av de store ratingbyråene har virkelig verdi av selskapets gjeldsintrumenter blitt vesentlig redusert. Nå går lånegiverne til Eksportfinans på en smell på 40 milliarder, mens Eksportfinans får skrevet opp resultatet med det tilsvarende.

- Verdien av vår gjeld er nedskrevet med omkring 40 milliarder kroner, sier økonomidirektør Geir Ove Olsen i Eksporfinans til NA24.

Les hele meldingen her

Han påpeker imidlertid at det ikke påvirker den underliggende inntjeningen. Han forteller videre at det er regnskapsregler som gjør at nedskrivningen skjer.

- Vi har ingen planer om å realisere dette. Vi planlegger å innfri vår gjeld til par når den forfaller. Dette vil ikke få noen praktisk betydning, sier Olsen.

Giske-triks
Eksportfinans vil frem til sommeren administrere en overgangsordning med en økt ramme på 30 milliarder kroner, som da vil bli erstattet av en helstatlig eksportfinansieringsordning.

Da staten med næringsminister Trond Giske vedtok å opprette et statlig organ som skal overta ordningen med subsidierte fastrentelån (CIRR-lån), den såkalte 108-ordningen, oppstod det umiddelbart en krise i Eksportfinans.

Kreditbyrået Moody's valgte umiddelbart å nedgradere gjelden fra trippel A til «søppelgjeld». Konsekvensen av dette var at lånegiverne på kort tid tapte 25 prosent av verdiene på sine Eksportfinans-obligasjoner.

Les også: Tapte 26 milliarder på Giske

Det var særlig den langsiktige gjelden hvor utslaget ble høyest. NA24s beregning viser at utrolige 26 milliarder kroner gikk tapt den dagen staten gikk ut med at det var kroken på døren for Eksportfinans. Selskapet har rundt 200 milliarder kroner i utestående gjeld, og den minste delen av dette er kortsiktig.

Mange tapere
Taperne av dette var alt fra japanske husmødre til internasjonale sentralbanker, som hadde investert i såkalte sikre obligasjoner.

Bakgrunnen er at regjeringen selv vil ta over mellomfinansingen for norske eksportbedrifter. Dette har til nå blitt håndtert av Eksportfinans, som eies av DNB, Nordea, Staten og Danske Bank.

Les her: Det store intervjuet med Trond Giske

Reklame

Black Week: Her får du oversikt over alle salgene