Tar tilbake skattepengene

Foto: Paul Weaver (Paul Weaver - Nettavisen)

Statlige innkrevere i full gang med å trekke tilbake penger fra deg som har skatt tilgode.

Nav Innkreving, Statens Innkrevingssentral og landets kommuner trekker tilbake flere hundre millioner kroner fra folk som fikk penger tilbake på skatten.

Vil ha inn mer enn fire milliarder kroner
NAV Innkreving har i forkant av årets skatteoppgjør sendt ut 57.790 forhåndsvarsel om skattemotregning. Samlet gjeld i disse sakene er cirka 4,15 milliarder kroner. Om lag halvparten av forhåndsvarslene gjaldt skyldnere med bidragsgjeld.

- Årets skattemotregning er ikke endelig klar før i november, men NAV regner med at motregnet beløp vil være vel 200 millioner kroner. Det er på linje med 2012. Resultatet vil være betinget av hvor mange av «våre» skyldnere som får penger igjen på skatten og varierer derfor fra år til år, opplyser seniorrådgiver i Arbeids- og velferdsdirektoratet Lise Jørenn Grøndahl Berg til Nettavisen NA24.

SI Innkrevingssentral ligger heller ikke på latsiden.

- Per 31. mai i år hadde vi skattemotregnet for 9.3 millioner kroner på skyldig årsavgift på bil og for 574 101,-kr på krav fra oss selv. I fjor skattemotregnet vi totalt 8,5 millioner kroner, opplyser Hilde B. Rønningsen ved SI overfor Nettavisen.

Kommunene krever inn
I norske kommuner er det kemneren som både deler ut skattepnger tilgode og som krever inn skattepenger fra dem med uoppgjorte krav overfor det offentlige.

- Vi motregner offentlige krav fra staten, fylkeskommune og kommuner i henhold til skattebetalingsloven, sier kemner i Oslo Astri Marija Rosenqvist til Nettavisen.

Slike krav kan være forfalte skatte- og avgiftskrav (både arbeidsgiveravgift og mva), samt i udekkede krav kommunen har på skattyterne.

Bergen kommune motregnet 12 millioner kroner
- Vi har motregnet totalt litt over 12 millioner kroner og 1.744 skatteytere har fått brev om at det er motregnet i tilgodeskatten. Vi har motregnet på vegne av andre kommuner, Bergen kommune, NAV innkreving, Statens innkrevingssentral og Skatt Sør, Øst og Vest. NAV innkreving er størst med over seks millioner kroner, opplyser kontrollsjef Christine Due Sivertsen ved kemneren i Bergen.

Det er veldig mange småbeløp til andre kommuner - helt ned i 189 kroner. Uoppgjorte krav til Bergen kommune utgjorde 1,2 millioenr kroner på 536 skatteytere som altså fikk otregnet skatt tilgode. Statens innkrevingssentral gjorde krav på 400.000 kroner fordelt på 169 skatteytere, mens ulike skatteregionene fikk inn totalt 3, 6 millioner kroner fordelt på 164 skatteytere gjennom kemnerens motregning.

Alle kontrolleres
Rundt om i landet er det til sammen 400 kemnerkontorer som kontrollerer skatteytere i de ulike skatteregionene.

Alle skatteytere blir sjekket før utbetaling skjer. Lurer du på om dine skattepenger kan bli inndratt? Svaret finner vi i skattebetalingslovens kapittel 13.

Der kommer det fram at skattepengene kan gå til å dekke manglende betaling av:

Skatte- og avgiftskrav

Arveavgift

Merverdiavgift

Eiendomsskatt

Avfallsgebyr

Feieavgift

Vann- og kloakkavgift

Parkeringsgebyr og piggdekkgebyr

Skyldig underholdsbidrag

Feilutbetalt stønad etter arbeidsmarkedsloven

Du kan klage
Det fremgår av skatteoppgjøret om du er blitt trukket. Pengene står imidlertid urørt til eventuelle klager er avgjort. De som blir trukket i skattepengene har fire ukers klagefrist.

Skatteytere får muligheten til å gjøre opp for seg før skattemotregningen gjennomføres.

En eventuell klage etter motregning sendes til NAV Innkreving.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.