OSLO(Nettavisen.Økonomi): Allerede i mailen har vi en anelse om hva som først venter oss. Der stod det «Klem Isabelle».

- Jeg ER en klemmer, forsikrer Isabelle Ringnes, og lever opp til imaget. En overstrømmende og entusiastisk 30-åring er det som slår oss umiddelbart. Ringnes prater fort og lett, men bedyrer at hun er nervøs når hun holder foredrag.

- På ulike tester jeg har tatt, er jeg 70 prosent ekstrovert og 30 prosent introvert. Jeg er mer glad i dype en-til-en-samtaler enn å snakke med mange mennesker i løpet av en kveld, men har valgt en offentlig profil og er åpen, sier hun.

Bevisste valg

Isabelle Ringnes er - ja da - datteren til eiendomsmilliardær Christian Ringnes. Oppvokst på beste vestkant i Oslo. Ressurssterkt hjem. Montessori-elev. Men i sin fars eiendomsspor følger hun definitivt ikke. Teknologi, mangfold og likestilling er områdene hun brenner for.

- Føler du at din bakgrunn noen gang er blitt brukt mot deg?
- Det er litt hardt å si at den er blitt brukt mot meg, fordi bakgrunnen har nok også hjulpet meg mye. Men jeg har lært å stå på egne ben. Igjen, det går det på stereotypier. mange har nok en oppfatning av hvordan en ressurssterk person er, eller hva de er interessert i.

Ringnes mener hun i likhet med mange andre ikke passet inn i en snever stereotypi, og har ofte opplevd å måtte bevise det motsatte.


- Da jeg studerte i USA og var til stede på teknologikonferanser, kunne jeg få spørsmål om jeg var med som ledsager eller om jeg var en del av personalet, eller om jeg var blitt lurt med på en dårlig «Tinder-date», svarer Ringnes oppgitt.

- Ubevisst føler man gjerne at man ikke hører hjemme eller er velkommen i bransje, men heldigvis var jeg bevisst på akkurat disse holdningene og kommentarene ga meg vel ekstra bensin på bålet for å stå i det.

- Hva har du tatt med deg av verdier hjemmefra?
- Min far har lært meg å jobbe hardt, være god med mennesker og skape verdier rundt seg. Jeg har også tatt med meg hjemmefra å være positiv og løsningsorientert, spille på humor. Min mamma Denise er fantastisk, og begge foreldrene mine har oppmuntret meg til at dette klarer du å løse å egen hånd.

Annerledes

- Men aller viktigst har det vært at de har vist meg gang på gang at det er viktig å være annerledes, kreativ og ikke ta seg selv høytidelig. De har bestandig vært seg selv og ikke forsøkt å være noen de ikke er, og de har oppfordret oss tre barna til det samme.

Stikkordet for det hun engasjerer seg i, er en lidenskapelig interesse for teknologi og likestilling. Dessuten har Ringnes alltid vært interessert i at alle skal ha like muligheter.

- Teknologinettverket TENK startet jeg fordi jeg ønsket å inspirere flere unge jenter til å bli interessert i teknologi ved å vise frem mulighetene. #Hunspanderer ønsker å bidra til at arbeidslivet blir mer likestilt, slik at alle har like muligheter uavhengig av kjønn

#Hunspanderer, som Ringnes startet i 2015 sammen med Marie Louise Sunde, tror på en tilnærming som er positiv, inkluderende og løsningsorientert. Navnet spiller på humor om hvem som skal plukke opp regningen, men navnet er også valgt for å inkludere menn.

- Vi startet fordi vi ønsket å ta for oss ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier.

Ubevisst

- Dere bruker begrepet subtil kjønnsdiskriminering?
- Det er den ubevisste diskrimineringen vi sikter til, den du verken merker eller oppfatter, den ubevisste diskrimineringen som gjør at ikke alle har like muligheter.

Ringnes sier det går på hvordan vi ubevisst møter og oppfatter mennesker forskjellig, avhengig av kjønn.

- Vi er oppfostret til at menn egner seg bedre i lederrollen, lederrollen, eller at menn er dårligere omsorgspersoner. Slike stereotypier hemmer både kvinner og menn. Overordnet ønsker vi å bidra til at Norge blir et reelt likestilt land, og at hver enkelt person skal ha like muligheter til å utfylle sitt potensial.

Ringnes og Sunde lanserer nå boka «Hvem spanderer?», boka om fordommene du ikke visste du hadde. Vi har alle fordommer, men de to forfatterne vil øke bevisstheten om fordommer, ubevisst diskriminering og kjønnsstereotypier,

Stereotypier

- Hvem har de verste fordommene?
- Nå er du over på stereotypier, som vi altså jobber mot. Du får meg ikke til å si at det typisk er menn i 50-årene, det varierer.

- Poenget er det ikke er en bestemt type menneske som er på den eller andre måten. Det er ikke avgjørende hvordan du ser ut, alderen din eller hvilken etnistet du har, men hvem du er som person uavhengig av de faktorene som teller. Ingen er fritatt for fordommer, heller ikke jeg.

Se enkeltmennesket

- Hvor viktig er kvinneaspektet for deg i det du gjør, ser du faren for at dere bidrar til en stigmatisering?
- Men dette handler jo ikke om noen kvinnegreie, absolutt ikke! kommer det kontant og litt oppgitt over et stigmatiserende spørsmål.

- Det handler mye mer om å se enkeltmennesket og sette pris på dem som individer. I foredrag fokuserer vi mye på hvorfor kvinner ikke når opp og avliver myter om kvinner og ledelse.

Ringnes er opptatt av at slår du opp på ordet «ledelse», finner du typiske ord som samsvarer med menn, med kvinner finner du ord som samsvarer med støttefunksjoner.

Empati og omsorg

Kvinner identifiseres med empati og omsorg. De fremstilles som mindre ambisiøse, at de velger annerledes eller alltid prioriterer familie foran karriere.

- Vi må vekk fra tanken om at kvinner ikke kan lede, at ledelse kolliderer med de typiske kvinnelige egenskapene eller idealene. Myten er at det typisk er mannlig å være tydelig, kraftfull og ha gjennomføringskraft, stå for litt «action».

- Vil du definere deg selv som en feminist?
- Selvfølgelig er jeg feminist, er ikke du også det? er det umiddelbart retoriske spørsmålet tilbake. Nettavisens utsendte blir nesten svar skyldig.

- Feminisme for meg er at man tror på like rettigheter og muligheter, enten det er juridisk, politisk, økonomisk eller sosialt.

Vi er alle feminister

Ringnes mener at alle i 2019 bør kalle seg feminist med den største selvfølge, og jeg er feminist av min tid. Hver epoke har sine feminister, og jeg har enorm respekt for hva kvinner fikk utrettet i tidligere epoker. Deres innsats har vært helt nødvendig for å komme dit vi er i dag.

- Hvilket forhold har du til 8. mars?
- Hver eneste dag er 8. mars for meg. Jeg skal holde to foredrag nå på fredag, åtte uken etter. Det er min fulltidsjobb.

- Har du ellers en rød tråd eller filosofi i det du ønsker å stå for?

- Vel, jeg er jo ingen Dalai Lama, men mine kjerneverdier er å være positiv og ha lidenskap for det jeg gjør. Jeg brenner for inkludering, kontinuerlig læring, nysgjerrighet, åpenhet og endring. I så måte har mamma og pappa vært gode mentorer.

- Er det noen du spesielt ser opp til i norsk næringsliv og samfunnsliv?
- Å, det er mange, og av ulike grunner. Utviklingsansvarlig Elisabeth Barrie i Vipps er fantastisk flink når det gjelder teknologi og produkt. Hun har en modig tilnærming til endringer.

Kul

Anita Krohn Traaseth er kul, fordi hun ifølge Ringnes bryter med stereotypier og tør å ta plass i det offentlige bildet.

- Rune Bjerke i DNB har tatt en solid posisjon for å skape et større mangfold i næringslivet, sier Ringnes

Så har vi Tobias Bæck og Johan Bakken i utviklerselskapet Bakken & Bæck, som har spesialisert seg på kunstig intelligens.

- De er fantastisk flinke teknologer som ikke er redde for å utfordre det etablerte.

Helt essensielt

- Hvor viktig er det med et nettverk som skal inspirere flere jenter til å ta teknologiutdannelse?
- Det er helt essensielt, fordi det nye teknologisamfunnet i Norge vil trenge mange flere som tar teknologiutdanning. Vi trenger flere kvinner i bransjen for å skape et større mangfold av produkter og for å utforme morgendagens løsninger.

Ringnes sier at når man er få kvinner i en mannsdominert bransje, kan det ofte være nyttig å treffe andre i bransjen som man kan utveksle erfaringer og kjenne seg igjen i.

- TENK jobber nå mer mot en yngre målgruppe for å vekke interessen tidlig. Det er ikke nok med et nettverk for å få flere jenter til å velge teknologi, men et av mange virkemiddel mot et felles mål

- Hvilke råd vil du gi til kvinnelige teknologigründere?
- Generelt har jeg nok mer å lære selv enn å lære bort noe, prøver Ringnes seg.

- Men jeg anbefaler unge jenter å tilegne seg masse kunnskap om praktiske områder og det er viktig å forstå det underliggende problemet de forsøker å løse.

Nyforlovet

Det er også en nyforlovet Isabelle Ringnes vi intervjuer. 18. februar skrev Nettavisen om forlovelsen med den utkårede, Bjørn Erik Ihlen, administrerende direktør i Nimbus regnskap.

Frieriet kom under en våt, kald og forblåst skitur på Norefjell. Ringnes ville fortest mulig tilbake til hytta, da det overraskende spørsmålet kom.

«Vi er FORLOVET! Du slo meg i spurten, men å tape, betyr å vinne kjærligheten i mitt liv», var kjærlighetserklæringen på Instagram.

- Det var en av våre best leste saker den dagen, kan Nettavisen fortelle.

- Er det sant? spør Ringnes vantro.

- Ja da, og på en skala fra 1 til 10, hvor forelsket er du?

- Kan jeg svare noe annet enn 10…? Jeg kan jo ikke svare 6, ler hun.

- Jeg er veldig forelsket, og vi planlegger giftermål sommeren 2020, sier Ringnes, og avslutter intervjuet med en – riktig gjettet - klem.