I dag presenterte Forbrukertilsynet "klagetoppen" - oversikten over hvilke bransjer og markedsføringsmetoder folk klager mest på. Strøm, telefoni, internett og aviser/magasiner er områdene som det er flest klager på. Og telefonsalg er verstingen når det gjelder markedsføringsmetoder som er gjenstand for forbrukernes klager.

Fra 2018 har tilsynet hatt mulighet til å ilegge selskaper gebyrer for brudd på markedsføringsloven. Telenor Norge har mottatt såpass mange klager at Forbrukertilsynet nå har besluttet å ilegge selskapet tvangsmulkt.

80 klager på telekjempen

I sitt vedtak om brudd på forbud mot brudd på markedsføringslovens § 12, skriver tilsynet:

"Forbrukertilsynet har i lang tid mottatt klager fra kunder hos Telenor som reagerer på at de blir ringt opp med tilbud om å kjøpe flere tjenester fra selskapet enn de man allerede har. I 2018 har Forbrukertilsynet mottatt klage fra 56 bredbåndskunder som reagerer på å ha blitt oppringt for salg av mobilabonnement. I tillegg har vi mottatt klager fra tre mobilkunder som har blitt oppringt om bredbånd. Flere av klagere opplyser at de er kontaktet på bakgrunn av at de er bredbåndskunder hos Canal Digital Kabel, som 01.01.16 fusjonerte inn i Telenor Norge AS og endret navn til Telenor 23.10.18."

Videre skriver tilsynet:

"Gjennomgangen av mottatte klager i 2018 viser også at 24 klagere har gitt uttrykk for at de har forsøkt å reservere seg direkte hos Telenor tidligere, uten at dette har blitt respektert."

- Det betyr at de må ut med 30.000 kroner dersom én ny klage mottas. Telenor har fått en rekke klager i lang tid fra forbrukere som har sett seg lei på telefoner fra Telenor-selgere selv om de har reservert seg mot telefonsalg. Det er også mange som har mobilabonnement, som blir oppringt om tilbud på bredbånd. Dette er ikke lovlig markedsføring, og det slår vi ned på nå, sier Elisabeth Lier Haugseth, direktør i Forbrukertilsynet, til Nettavisen.

- Telenor har mottatt Forbrukertilsynets vedtak, og vi vil nå foreta en grundig juridisk vurdering av vedtaket og premissene for dette, sier Anders Krokan, kommunikasjonssjef i Telenor Norge, til Nettavisen.

Ringes opp tross reservasjon

Mange av dem som klager, har i utgangspunktet reservert seg mot telefonsalg, forteller Lier Haugseth:

- En vanlig klage er at man blir ringt opp selv om man har reservert seg mot telefonsalg. Men også villedende markedsføring er et hyppig klagetema, som at den reelle prisen for et strømabonnement ikke samsvarer med realiteten, forteller Lier Haugseth.

- Kan du gi et eksempel på en slik klage?

- En leverandør hadde eksempelvis en selger som ikke kunne svare på hva prisen var for kilowatt per time, men kun kunne opplyse om pakken han skulle selge. Da utelates vesentlig inrformasjon for kunden. Vi har også hatt klager på at forbrukerne uten forvarsel flyttes over på dyrere abonnementer.


- Men plikter ikke også forbrukerne å sette seg inn i hva de kjøper?

- Jo, men selv om forbrukerne skal sette seg inn i hva de kjøper, får de ikke alltid med seg alt. Vårt hovedfokus er å ha et sterkt forbrukervern. Da må markedsførerne gi skikkelige og tydelige opplysninger.

At antallet klager og tips øker. Forbrukertilsynet fikk inn over 1400 flere henvendelser i 2018 enn i 2017.

- At klagene øker kan også skyldes mer opplyste forbrukere. Et offentlig tilsyns visjon er at vi blir overflødige. Vi er ikke i nærheten av det, konstaterer Elisabeth Lier Haugseth.