Gå til sidens hovedinnhold

- Telenor offer for russisk spill

Telenors milliarddom er siste brikke i et spill for å bekjempe utenlandsinvesteringer i Russland, mener ekspert.

- De forventningene man har hatt til utenlandsinvesteringer i Russland, blir kraftig nedtonet når slike ting skjer, sier Geir Flikke.

NA24 – din næringslivsavis

Telenor ble i helgen dømt til å betale 15 milliarder kroner til VimpelCom av en sibirsk domstol. Telenor avfeier saken som tull, men må likevel forholde seg til dommen. Saken vil bli anket av Telenor så raskt som mulig.

Beskytter russiske interesser
- I det store bildet så er ikke denne saken, dessverre får en nesten si, unik. British Petroleum (BP) er blant selskapene som erfarer tilsvarende vanskeligheter i Russland når det gjelder det rent papirmessige, som å få utstedt for eksempel innreisepapirer. Dermed blir de fratatt mulighetene til å forsvare britiske aksjonærers interesser, sier Geir Flikke, assisterende direktør ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) til NA24.

Flikke ser på de mange sakene mot utenlandske selskaper som et klart tegn på at russiske aktører i større grad er interessert i å beskytte nasjonale russiske interesser.

- De står hardnakket på å forsvare nasjonale interesser. Det er det generelle bildet, mener Flikke.

Ny holdning
Han sier at den nye holdningen først ble synlige gjennom myndighetenes økende kontroll over olje- og gasselskapene.

- Dette har så forplantet seg ut i andre sektorer. Men russerne vil si at de ikke gjør noe annet enn det som skjer andre steder i verden, påpeker Flikke.

Et stadig rikere Russland kan nå gå mye lengre i å beskytte sine interesser.

- De knytter det opp til utenrikspolitikk i større grad enn tidligere, mener Flikke.

- Forverret investeringsklima
- Kan dette bli enda mer utfordrende for norske selskaper som Telenor og Statoil?

- Investeringsklimaet blir ikke bedre av denne type nyheter. Det man kan si for Russlands del er at dette er en lite produktiv måte å fremme utenlandsinvesteringer. Det kan være politiske krefter som ikke ønsker utenlandske investeringer som medfører at man mister russisk kontroll over aksjemajoriteten i viktige selskaper, tror Flikke, som mener at det er et skille mellom det faktiske juridiske rammeverket i Russland og dagens investeringsklima.

- Og investeringsklimaet har nok blitt forverret, konstaterer Flikke.

- Å oppleve å bli forsøkt utestengt fra landet, er vel relativ dramatisk for et selskap som BP?

- De var relativt klare på det punktet, ja.

Mulig varsku
Ifølge Flikke har Russlands nye president Dmitry Medvedev sagt at han skal reformere rettsvesenet og styrke arbeidet mot korrupsjon.

- Nå har han sittet sine første 100 dager som president, og det er ikke mye som er gjort i denne retningen. Men Medvedev har fremhevet at det er dette han vil prioritere, sier Flikke.

Flikke mener at en rettskonflikt på regionsnivå er kanskje langt unna storpolitikk, men det kan være ett slags varsku.

- I så fall er det vanskelig å si hva den egentlige politikken er. Det er mange kryssende linjer i forhold til EU og Russland. Men det er klart at det økonomiske handlingsrommet EU og Russland har, er definert av en rekke andre faktorer som er på dagsorden. Og det er ikke bare økonomiske spørsmål som står på dagsorden nå, fastslår Flikke.

Utmattelsespolitikk
Helge Blakkisrud, avdelingsleder ved Nupi, mener Telenor er utsatt for en utmattelsespolitikk fra Alfa.

- Telenor må nok en gang ta den belastningen det er å gå gjennom det russiske rettsystemet. De lavere rettsinnstansene har tradisjonelt vært mer påvirkelige i forhold til næringsinteresser, enn hva tilfellet er når du kommer lenger opp i rettsystemet. Jeg tror nok at de tar det etter forholdene rolig i Telenor i første omgang, selv om Alfa nylig har lykkes med å skvise BP. Det har også tidigere vært store rettssaker, og de har gått i Telenors favør. Jeg tror dette er mer en utmattelsestaktikk, og en advarsel om at Alfa ikke har tenkt å gi seg, enn at dommen som sådan kommer til å bli stående når den prøves i høyere instanser, sier Blakkisrud.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året