Telenor slakter platebransjen

Foto: (Montasje/Nettavisen)

Mener platebransjen er i ferd med å bryte grunnloven i sin kamp mot fildelere. Liker ikke pirater, men vil ikke stenge Pirate Bay.

10.07.09 10:08

Som Nettavisen tidligere har skrev har IFPI saksøkt Telenor for å få selskapet til å stenge tilgangen til The Pirate Bay for sine bredbåndskunder. IFPI hevder at Telenor har et ansvar som medvirkende i de brudd på opphavsretten som skjer ved hjelp av The Pirate Bay.

I Danmark, som har en noe annen lovgivning enn Norge, har organisasjonen vunnet frem med lignende krav.

Er villige til å ta kampen
Telenor har tidligere klart gitt uttrykk for at de mener selskapet er feil adressat i forhold til kampen mot ulovlig fildeling, og at denne kampen må kjempes gjennom andre kanaler. Telenor er medeier i Norges mestselgende nettbutikk for musikk, og presser frem nye lovlige alternativer gjennom blant annet musikktjenesten Wimp.

– Selv om selve begjæringen om midlertidig forføyning bestrides er det viktig å poengtere at Telenor ikke sympatiserer med ulovlig fildeling eller andre former for ulovlig aktivitet på nettet. Men vi er grunnleggende uenige om hvordan man får bukt med ulovlig fildeling: Måten å komme dette til livs på går via andre veier enn å saksøke aktører som ikke har annen tilknytning til det ulovlige forhold enn at de gir tilgang til Internett i egenskap av å være ISP, forteller informasjonssjef Atle Lessum i Telenor til Nettavisen.

Svarfristen for IFPIs krav om en midlertidig forføyning for å få Telenor til å sperre for TPB, altså en rettsavgjørelse der IFPI får sitt krav midlertidig godkjent slik at Telenor pålegges å sperre for nettstedet fram til selve rettsforhandlingene, utgikk i dag.

Mellom IFPI gikk frem med søksmålet, og tidsfristen i dag, har The Pirate Bay blitt solgt og meldt at de vil konvertere til en lovlig forretningsmodell. Dette har ikke påvirket saken så langt.

Bestrider alle kravene
I dette svarbrevet er Telenor krystallklare, i svært juridiske termer, på hva de mener om dette søksmålet.

– Telenor bestrider i sitt tilsvar til begjæringen at vilkårene for midlertidig forføyning er oppfylt. Saksøkerne har ikke sannsynliggjort at de har et krav som kan føre fram i domstolene og heller ikke sannsynliggjort at det eksisterer et særskilt behov for en midlertidig avgjørelse inntil dette kan skje, forteller Lessum.

Lag på lag med forsvar
Telenor holder heller ikke tilbake på hva de mener om selve kravet.

«(1) Det finnes ikke rettslig grunnlag (hjemmel) for et krav som går ut på at Telenor generelt påbys å blokkere tilgang til The Pirate Bay. (2) Telenor kan uansett ikke anses som medvirker i rettslig forstand til kunders eventuelle ulovlige bruk av nettet ved hjelp av tjenestene som tilbys fra The Pirate Bay. (3) Uansett vil kravet fra rettighetshaverne utgjøre en krenkelse av ytrings- og informasjonsfriheten om det skulle bli tatt til følge.»

Altså: Det finnes ingen presedens som sier at Telenor skal stenge. Om det fantes presedens så er Telenor ikke skyldige i medvirkning. Og om de var skyldige, så ville det uansett være brudd på ytringsfriheten å stenge for enkeltnettsteder.

Telenor mener heller ikke IFPI har noe grunnlag for å kreve bevissikring i saken.

– Kan forandre hele internett
– Telenor fokuserer i tilsvaret også på de uheldige virkningene en fellende avgjørelse kan få: Dersom saksøkerne gis medhold, vil dette kunne føre til at tilsvarende forføyninger kan kreves og gjennomføres i forhold til andre nettsteder, andre typer rettighetskrenkelser og andre former for aktiviteter, forteller Lessum.

Som Nettavisen tidligere har skrevet vil en kunne se for seg at enhver person som har skapt noe, og dette har blitt misbrukt på nett, kan kreve at Telenor sperrer for nettstedet.

Frykter å kunne holdes ansvarlig for alt
– Dette vil gjøre at Telenor og enhver annen ISP i prinsippet kan anses som å medvirke til enhver form for ulovlig aktivitet på nettet så lenge det involverer bruk av ISPens nett. En slik oppfatning vil endre det vi mener er den grunnleggende forutsetningen for bruk av Internett som kommunikasjonsplattform, og dessuten kunne tvinge ISPer inn i en rolle som private sensurinstanser, forteller Lessum til Telenor.

I praksis mener Telenor at hvis de kan bli holdt ansvarlige for aktiviteten til sine kunder på internett, så har de ikke mulighet til å tilby tilgang til internett slik vi ser i dag.

En slik rettspraksis kan i teorien bety at Telenor kan holdes ansvarlige for alle tenkelige lovbrudd der internett blir benyttet – alt fra barneporno til hacking til planlegging av terroraksjoner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mer om emnet: Telenor

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag