Gå til sidens hovedinnhold

Telenor tapte mot erkefienden

Den norske kjempen tapte rettskamp mot styrtrik russer.

Krangelen mellom Telenor og Mikhael Fridmans Altimo har fått en ny vending.

Etter at de kom frem til et kompromiss i fjor høst om kontrollen i det russiske mobilselskapet Vimpelcom, hvor begge er eiere, blusset opp igjen den siste tiden.

Årsaken er at Vimpelcom og storeieren Fridman ønsker å kjøpe det egyptiske mobilselskapet Wind Telecom. Telenor mener imidlertid dette ødelegger deres mulighet til å kontrollere utviklingen i Vimpelcom. Altimo og Telenor har en særavtale som likestiller deres makt i styret i det russiske mobilselskapet.

I slutten av januar klaget så Telenor Atimo inn for en en internasjonal rett i London, for at de skulle avgjøre om det skal være mulig å stemme over kjøpet av Wind i Vimpelcom-styret.

Og det har de nå gjort - i Telenors dissfavør.

Altimo melder tirsdag ettermiddag at retten har kommet frem til at Telenors ønske har blitt avvist.

Betent avtale
Telenor og den russiske oligarken Mikael Fridmans selskap Alfa er begge storeiere i det russiske mobilselskapet VimpelCom.

Fridman og VimpelCom har forhandlet fram en fusjonsavtale med det egyptiske teleselskapet Wind Telecom. Dette gjøres mot Telenors vilje, og kan føre til at Telenor blir kraftig utvannet i VimpelCom.

Styret i VimpelCom har stemt ja til det nye og reviderte fusjonsforslaget mellom VimpelCom og Wind Telecom. Seks styremedlemmer stemte for, mens de tre oppnevnt av Telenor stemte imot forslaget.

Telenor har i lengre tid gitt uttrykk for at fusjonen mellom VimpelCom og Wind Telecom ikke er noe selskapet ønsker seg. Telenor har gått så lang som å hevde at avtalen er ikke er god verken «finansielt eller strategisk».

Blir vannet ut
Avtalen medfører at VimpelCom vil utstede 325,6 millioner ordinære aksjer, 305 millioner konvertible preferanseaksjer og betale 1,495 milliarder dollar i kontanter til eierne i Wind Telecom-eierne. Wind Telecoms eier vil med dette få en økonomisk eierandel på cirka 20 prosent i VimpelCom, mens de vil få 30,6 prosent av stemmerettene.

Til sammenligning blir Telenors økonomiske andel 31,7 prosent, men kun 25 prosent av stemmerettene, mens Altimo vil sitt med 31,4 prosent av eierandelen og 31 prosent av stemmene.

Telenor faller med 1,62 prosent til 91,35 kroner på en svak Oslo Børs.

Telenor vs. Vimpel Communications
Telenor har vært i en årelang konflikt med Mikhail Fridmans AlfaGruppen.

Telenor ble i april 2008 saksøkt av det ukjente selskapet Farimex for 3,8 milliarder dollar.

Farimex er et selskap registrert på De Britiske Jomfruøyene som hevder å eie 0,002 prosent av VimpelComs aksjer.

Telenor har hevdet at Farimex har nære forbindelser til Telenors mangeårige erkefiende, oligarken Mikhail Fridman.

I søksmålet mente Farimex at Telenor hadde skadet inntjeningen til VimpelCom, der Telenor eier 33,6 prosent, fordi Telenor motsatte seg et kjøp av et ukrainsk mobilselskap. Telenor har hele tiden avvist søksmålet som grunnløst. I august i fjor ble Telenor dømt til å betale 2,8 milliarder dollar, men denne dommen ble satt til side.

Saken ble behandlet av en ankedomstol i Sibir, og der ble Telenor dømt til å betale 1,7 milliarder dollar i bot.

Men så som en forutsetning for en ny avtale med Fridman, satte Telenor som forutsetning at Farimex’ søksmål på 1,7 milliarder dollar skulle forsvinne. Om Alfa hadde tilknytning til selskapet eller ei, så forsvant søksmålet fra jordens overflate.

Les flere saker på NA24

Reklame

Dette gir du til morsdagen

Kommentarer til denne saken