LILLEHAMMER (Nettavisen): - Jeg har problemer med å finne kraftige nok uttrykk til å beskrive dette. Det vil være en katastrofe for Norge å gå bevisst inn for en styrt avvikling av vår viktigste næring, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) til Nettavisen.

Et overveldende flertall av delegatene på MDGs landsmøte stemte fredag kveld for Grønn Ungdoms forslag om å fase ut olje- og gassnæringen i Norge i løpet av 15 år, altså innen 2032. Målet er å redusere klimautslippene i Norge.

Vedtaket får oljeministeren til å reagere kraftig.

- Det vil ha enorme konsekvenser for norsk eksporten, for inntektene våre og arbeidsplasser våre. Det er så hinsides at jeg har ikke har ord. Det ville vært en katastrofe for den fremtidig velferden i landet vårt, sier Søviknes.

MDG vil gjøre oljefondet til et klimafond

- Vil trenge olje

Han sier at alle internasjonale scenarier peker på stor etterspørsel for olje og gass i tiårene fremover, ikke bare som brensel, men også til bruk i blant annet plast, mobiler og biler.

- Tall fra Det internasjonale energibyrået (IEA) sier at 40 prosent av verdens energimiks kan være olje og gass i 2050, samtidig som vi oppfyller kravene i Parisavtalen og når toprosentsmålet, sier Søviknes.

MDG har vedtatt utredning av hyperloop til København

Han mener at en slik avvikling dessuten vil rive ned all kompetansen Norge har bygd opp innen oljebransjen.

- Dette er kunnskap vi kan bruke til å videreutvikle næringen i en mer miljøvennlig retning, og som vi også kan bruke i andre næringer. Å rive ned det vi har bygd opp gjennom 50 år er så utopisk og hinsides all fornuft at det er ikke er mulig å ta på alvor, sier Søviknes.

- De grønne trengs mer enn noengang

Mener norsk olje er mer miljøvennlig

Kommunikasjonssjef Morten Eek i Statoil venter også at man vil trenge mye olje i fremtiden.

- Hvis vi ikke utvikler betydelige nye oljeressurser, vil man mangle mellom 30 og 60 millioner fat olje pr dag i 2040. Her kan norsk sokkel spille en betydelig rolle, ettersom vi har både lave utslipp og er kostnadseffektive, sier Eek til Nettavisen.

Han sier at oljeproduksjonen på norsk sokkel gir bare halvparten så høye CO2-utslipp pr fat som snittet internasjonalt.

- Det forteller oss at vi på norsk sokkel produserer med lave utslipp. Sier vi nei til norsk olje- og gassproduksjon, risikerer vi at det vil føre til økte utslipp, siden det gir rom for mer forurensende oljeproduksjon og kull i andre land, sier Eek.

Lan Marie Nguyen Berg: - Vi skal presse gjennom en beinhard klimapolitikk

Kvam avviser

Miljøpartiet De Grønnes 1. kandidat i Rogaland og leder for Grønn ungdom, Anna Kvam, var blant dem som sto bak forslaget om utfasing av norsk oljevirksomhet innen 2032.

Hun avviser at vedtaket om utfasingen av oljenæringen i Norge vil føre til økte klimautslipp globalt.

- Det klarer hverken Statoil eller Norsk olje og gass å påvise. SSB har derimot beregnet at lavere norsk oljeaktivitet vil føre til lavere utslipp globalt. Det er den mest åpenbare grunnen til denne utfasingen. Gass konkurrerer ikke bare ut kull, men også fornybar energi på det europeiske energimarkedet, sier Kvam til Nettavisen.

Frykter å være for sen

Hun avviser at man kan kombinere norsk oljevirksomhet med å nå klimamålene i Parisavtalen, slik både Søviknes og Statoils Eek mener.

- Med den kunnskapen vi besitter i dag, finnes det ingen virkelighet hvor vi både når klimamålene og har en høy etterspørsel etter vår olje. Jeg mener vi må planlegge for en verden hvor man ikke kjøper så mye av vår olje som vi gjør i dag. Da kan vi like gjerne det omstille oss med en gang, sier Kvam.

Hun mener faren ved å fase ut oljevirksomheten for sent er mye større enn faren ved å fase den ut for tidlig.

- Hvis vi faser ut oljevirksomheten i 2030 og senere oppdager at vi kunne solgt litt olje også i 2050, så går vi kanskje glipp av en del penger. Samtidig, hvis vi ikke gjør det, går vi glipp av muligheter til å utvikle grønn energi. Jeg tror ikke det er en fordel å være det siste landet som tjener penger på olje. Da stiller vi oss bakerst i køen for å produsere fremtidens løsninger, sier Kvam.

- Frp er et kunnskapsfornektende ego-parti

Tror ikke på gradvis nedtrapping

Tommy Hansen, direktør for næringspolitikk og kommunikasjon i Norsk olje og gass, mener på sin side at en styrt avvikling av norsk oljeproduksjon er en utopi.

I stedet for en gradvis nedtrapping, tror Hansen vedtaket vil føre til en brå og umiddelbar slutt på store deler av oljevirksomheten i Norge.

- Hvis du bygger et hus, og får beskjed om at du ikke får lov til å bo i det i fremtiden, så slutter du å bygge på huset med en eneste gang. På samme måte vil store deler av aktiviteten på norsk sokkel stoppe opp umiddelbart hvis dette forslaget ble vedtatt av Stortinget, sier Hansen til Nettavisen.

Kvam mener på sin side faren er større for et brått fall hvis man fortsetter som før.

- Hvis man har klokkertro på fortsatt høy etterspørsel etter vår olje, risikerer vi i aller høyeste grad et stort tap av norske arbeidsplasser nærmest over natten. Det grønne skiftet kan gi et akutt oljeprisfall, og det bør vi forberede oss på, ikke late som om det ikke kommer til skje, sier hun.

Har du fått med deg denne videoen?