*Nettavisen* Økonomi.

Terra-gjelden krymper

Foto: Fotograf: Falch, Knut (Scanpix)

Narvik og Haugesund får tilbake noe av tapet.

01.10.09 19:14

Kommunene Narvik og Haugesund har fått redusert sin gjeld etter Terra-fadesen med 88 millioner kroner. Det fremgikk på en pressekonferanse torsdag ettermiddag, ifølge NRK.

Dette skjer etter en rettsavgjørelse i London. Narvik får kuttet restgjelden fra 202 til 137 millioner kroner, mens Haugesunds gjeld går fra 135 til 112 millioner kroner. Disse beløpene er tapet, etter fradrag for restverderlaget av investeringen.

Det var allerede klart for fire uker siden at London Commercial Court hadde gitt Terra-kommunene Narvik og Haugesund medhold i at lånene gitt av den irske banken Depfa Bank plc var ulovlige.

Men selv om det nå blir konkretisert hvor mye banken må gi fra seg av renter og fortjeneste, står det fast at selve hovedstolen må tilbakebetales.

Vil anke
Haugesund kommune vil uansett anke saken, fremgår det av en pressemelding torsdag.

- Basert på tydelige og velfunderte råd fra kommunes engelske advokat er det sannsynlig at en ankebehandling vil kunne gi et helt annet resultat. Et resultat som innebærer at kommunen ikke blir påført et økonomisk tap, heter det i meldingen.

Strøm av rettssaker
Det kommer en rekke rettsoppgjør etter Terra-saken. For en drøy uke siden ble det klart at en sak som var berammet fra midten av november i Oslo tingrett, er utsatt. Partene her er DnB Nor og de syv kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik.

Det er banken som har saksøkt kommunene, fordi de nekter å betale tilbake lån på nærmere en milliard kroner, som de brukte på de fatale investeringene gjennom meglerhuset Terra Securities.

Det skjer i påvente av utfallet av søksmålet som boet og kommunene har anlagt mot det amerikanske finanskonsernet Citigroup.

Konkursboet til Terra Securities og de syv kommunene, har saksøkt det amerikanske finanskonsernet Citigroup for mer enn 200 millioner dollar, eller over 1,2 milliarder kroner.

Lån eller ikke?
Det var høsten 2007 det ble kjent at flere norske kommuner hadde brukt store summer på å investere i kompliserte finansprodukter satt sammen av Citigroup. Kommunene trodde de investerte i trygge produkter, men da finanskrisen skyllet inn over verden, ble det raskt klart at tapspotensialet i ekstreme situasjoner var meget stort.

Meglerhuset Terra Securities gikk konkurs som en følge av skandalen. Det var Terra som solgte Citigroups produkter til kommunene.

Et springende punkt er om det kommunene har gjorrt er å ta opp lån for å gjennomføre finansplasseringer. Det er i utgangspunktet forbudt for kommuner, men et rundskriv fra kommunaldepartementet er blitt brukt for å forsvare den typen transaksjoner som ble gjort ved å bruke fremtidige kraftinntekter som grunnlag for finansinvesteringer.

Den kompliserte avtalen har lenge vært gjenstand for diskusjon. Mens kommunene har fremholdt at de har inngått en banklån, som dermed må erklæres ugyldig, holder bankene på at dette er en rentebytteavtale. Kommunene har belånt fremtidige inntekter fra kraftverkene, og betalt en rentesum for dette.

London Commercial Court slo ettertrykkelig fast at avtalen mellom Depfa Bank plc i London er en låneavtale.

Annonsebilag