*Nettavisen* Økonomi.

Terra og Acta fratas konsesjon

Foto: (Scanpix)

Finanstilsynet retter knusende kritikk mot finansselskaper.

13.04.12 10:07

Fem år etter Terra-skandalen, der en håndfull kommuner tapte flere hundre millioner på famøs spekulasjon, er det store problemer i selskapets meglerhus-virksomhet.

«Finanstilsynet har avdekket alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk», heter det i pressemeldingen fra tilsynet.

Terra Markets AS har i mange tilfeller og over lang tid ytt investeringsrådgivning fra meglerbordet til ikke-profesjonelle kunder, ifølge Finanstilsynet.

- I strid
«Rådgivningen har resultert i hyppige handler, uten at det er tatt hensyn til kundens kostnader. Finanstilsynet mener at denne rådgivningen har vært i strid med kundenes interesser», heter det.

Etter at Finanstilsynet gjennomførte stedlig tilsyn, har Terra Markets AS iverksatt tiltak for å rette påpekte regelbrudd og redusere sannsynligheten for at nye regelbrudd skal inntreffe.

Finanstilsynet mener likevel ikke at disse tiltakene er tilstrekkelige til at selskapets tillatelser etter verdipapirhandelloven kan opprettholdes.

Tilsynet mener lovbruddene som er avdekket, er så alvorlige at hensynet til tilliten til verdipapirmarkedet og verdipapirforetakene som sådan, tilsier at selskapet tillatelser kalles tilbake.

- Alvorlig tillitsbrudd
Tilsynet har i denne vurderingen lagt særlig vekt på at bruddene på god forretningsskikk representerer en alvorlig svekkelse av den tilliten forbrukerne skal kunne ha til tilbydere av finansielle tjenester.

Klikk på bildet for å forstørre.

Tilbakekallet omfatter ikke andre selskaper i Terra-konsernet eller Terra-alliansen.

Terra-Gruppen er både et finanskonsern og en bankallianse. Terra-Gruppen eies av 79 selvstendige og lokalt forankrede norske banker og OBOS (Oslo Bolig- og Sparelag).

Ledelsen trakk seg
Beskjeden kommer vel to måneder etter at Finanstilsynet kom med krass kritikk av selskapets meglerhus-virksomet.

Som et resultat trakk både konsernsjef Stein Ole Larsen og visekonsernsjef Lise Vedde-Fjærestad seg på dagen.

Styret i selskapet, som er eid av en rekke sparebanker, har konstituert Hege Toft Karlsen som ny konsernsjef.

Tar også Actas
Finanstilsynet har også slått knallhardt til overfor Acta Asset Management.

«Finanstilsynet har avdekket alvorlige og systematiske brudd på verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk. Acta Asset Management AS har blant annet anbefalt kunder å flytte sine investeringer til produktet «Porteføljekonto», som har påført kundene uforholdsmessig høye kostnader. Kundenes interesser er dermed ikke ivaretatt på beste måte, slik loven krever», skriver Finanstilysnet i en egen pressemelding.

- Har forståelse
- Styret i datterselskapet Acta Asset Management AS har hatt forståelse for en del av kritikken som Finanstilsynet kommer med. Dog har styret på enkelte punkter vært uenig i tilsynets faktaforståelse og juridiske vurderinger. Dette ble adressert i et svarbrev til Finanstilsynet. Når det gjelder Finanstilsynets endelige konklusjon, vil styret nå bruke den nødvendige tid på å gjennomgå denne før de tar stilling til om det skal ankes eller ikke, sier styreleder i Acta, Alfred Ydstebø i en kommentar.

Klikk på bildet for å forstørre.

Kundenes investeringer og rapporteringer har hele tiden vært upåvirket av de pågående prosesser, opplyses det.

Acta-konsernets virksomhet i Norge vil nå i hovedsak drives gjennom selskapet Navigea Securities AS, som ifølge selskapet har alle nødvendige konsesjoner og er et solid og lønnsomt selskap. Under oppbyggingen av Navigea Securities AS har man tatt hensyn til synspunktene Finanstilsynet har fremmet.

Skrotet annet Acta-selskap
Rett før jul ble kortene i Acta Kapitalforvaltning kastet, og de leverte tilbake konsesjonen.

Den avgjørelsen kom etter at selskapet hadde møtt en strøm av krav fra kunder i både Norge og Sverige om betydelig beløp.

På de to toppårene 2006 og 2007 hadde Acta Kapitalforvaltning overskudd på totalt 1,4 milliarder kroner, og eierne tok ut 950 millioner kroner i utbytte.

Så begynte nedturen etter at selskapets salg av såkalte «strukturerte spareprodukter» kom i søkelyset. Kritikerne mente at Acta Kapitalforvaltning solgte produkter der kundene var dømt til å tape, og forbrukerombud Bjørn Erik Thom leverte krass kritikk for «villedende markedsføring».

Les mer: Acta Kapital blir avskiltet

- Nytt tilbud
«Norske kunder av Acta Asset Management AS har fått tilbud om å bli kunder i Navigea Securities AS, enten gjennom personlig investeringsrådgivning eller ordremottak gjennom investeringssentre. Kunder som ikke ønsker å bli med over til Navigea Securities AS, vil få praktisk hjelp til å flytte kundeforholdet til andre aktører», skriver Acta.

Rådgivningsvirksomheten i Sverige vil som tidligere bli videreført i datterselskapet Acta Finans AB.

- Styret i Acta Holding ser positivt på konsernets fremtidige utvikling, spesielt med tanke på endringene Acta har igangsatt og gjennomført det siste året. Vi har mange lojale og gode kunder, og vi har dyktige medarbeidere. På tross av hendelsene i Acta Asset Management AS, gir dette et meget godt grunnlag å bygge videre på, sier Ydstebø.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.