*Nettavisen* Økonomi.

Tester ut omstridt LO-reform

Fellesforbundets Arve Bakke slår overfor ANB fast at debatten i alle fall ser ut til å ha kommet inn i riktig spor. Foto: Solum, Stian Lysberg (SCANPIX)

LO vil ha prøveordninger som kan resultere i en stor og svært omstridt tariffreform.

Avisenes Nyhetsbyrå (ANB) har fått tilgang til innstillingen fra et utvalg som vurderer noen av de mest betente spørsmålene fram mot LO-kongressen i mai. Her kommer det fram at LO, hvis først sekretariatet og deretter kongressen sier ja, vil ha prøveordninger på en ny tariffmodell.

Det ble ramaskrik da Fellesforbundets mektige leder Arve Bakke sist høst lanserte en omfattende tariffreform i et intervju med Avisenes Nyhetsbyrå (ANB). Tariffstrukturen i LO/NHO-området er i dag såkalt horisontal, altså at det kan være en rekke tariffavtaler og forbund på den enkelte arbeidsplass. Bakke tar til orde for en vertikal tariffreform, altså at alle på arbeidsplassen, unntatt ledelsen, er i samme tariffavtale. I sin ytterste konsekvens fører en vertikal struktur til at alle vil høre inn under ett og samme forbund.

– Ingen massiv overgang
– Vi foreslår ikke at man skal gå inn for en massiv overgang fra horisontale til vertikale avtaler, men vi foreslår å legge til rette for noen prøveprosjekter der ulike forbund samarbeider på bedrifts- eller konsernnivå om felles spørsmål som blant annet lønn og arbeidstid. Da kan vi få et bilde av hvordan dette vil fungere, sier LOs nestleder og utvalgsleder Tor-Arne Solbakken til ANB.

LO har så langt dermed forsøkt å bygge bro mellom mildt sagt ulike ståsteder i debatten. Der tungvekterne i Fellesforbundet og Fagforbundet ser sterkere fellesskap og økt tariffmakt i et tøffere arbeidsliv, fylles andre med uro ved tanken på en vertikal reform. Handel og Kontor frykter splittelse, Forbundet for Ledelse og Teknikk sier blankt nei, mens forbund utenfor LO mener Fellesforbundet prøver å kare til seg medlemmer. Flertallet i LO-familien er uansett for en utvikling som Arve Bakke skisserer. I Nordsjøen har man for øvrig lenge hatt slike vertikale avtaler.

Foreløpig enighet
Tor-Arne Solbakken er klar over ønsket om en mer vidtgående reform, men understreker at utvalget han har ledet består av representanter fra alle forbundene, og at det hersker enighet om å forsøke med prøveordninger.

– Vi har jobbet med dette i nesten ett år nå, og sett på både ulike varianter, tariffområder og jussen i det hele. Man etablerer heller ikke en ny avtalestruktur uten at man får en motpart med seg. Alt i alt er hele utvalget samlet om denne innstillingen, som konkluderer med at vi ønsker forsøksordninger sammen med NHO. Vi vil prøve ut noe som i alle fall fungerer som en vertikal struktur innenfor dagens rammer, sier Solbakken.

En sterkere reform må i så fall komme etter ønske fra LO-kongressen, ved at man faktisk fratar noen forbund noen organisasjonsområder.

Fellesforbundets Arve Bakke slår overfor ANB fast at debatten i alle fall ser ut til å ha kommet inn i riktig spor.

Vil ha tariffmakt
– Spørsmålet blir hvor langt LO skal gå. Det blir en kongressak, og kongressen kommer til å gi sin tilslutning til former for vertikalisering. Dette ligger heldigvis an til å bli en tariffdebatt, og ikke en organisasjonsdebatt om hvor man skal være medlem. Det handler nemlig om tariffmakt, sier Bakke.

– Hvis du slår sammen innholdet i overenskomster som er horisontale, alle sammen, da har du en vertikal avtale. Spørsmålet er hvem som skal være parter i den. For oss kan gjerne de som eier overenskomstene være parter i det nye. Så er det viktig å få utviklet det lokalt. Dette skal også være døråpneren for å kunne drive bedre fordeling og omfordeling lokalt. Kongressen kan for eksempel åpne for at der partene i bedrifter eller konsern ønsker det, skal få det uansett hva forbundene måtte mene. Vi prøver oss fram, og det er viktig at vi ikke mistenker hverandre for å ha andre motiver. Det finnes bare ett motiv, og det er at arbeidskraften skal få sterkere tariffmakt, avrunder Bakke. (ANB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag