*Nettavisen* Økonomi.

Tiden med lave renter er over

Foto: Nancy Bundt

Nå går startskuddet for renteoppgangen.

09.05.11 19:22

Onsdag er tiden med rekordlave renter definitivt over.

Kl. 14 12. mai har hovedstyret til Norges Bank bestemt seg for at den norske styringsrenten bør settes opp. Et nesten samlet korps av økonomer tror at den nye sentralbanksjefen Øystein Olsen vil sette opp styringsrenten med 0,25 prosent til et nivå på 2,25 prosent.

Ikke siden 6. mai 2010 har det vært noen endringer i rentenivået i Norge. Nå er altså stillstanden slutt, og bankenes utlåns- og sparerenter vil følge etter. Normalt ligger bankenes påslag på styringsrenten på noe over 1 prosentpoeng på styringsrenten. Bankrenten ut til kunden styres nemlig ikke bare av Norges Banks styringsrente, men også konkurransen og nivået bankene selv låner penger til. Styringsrenten er renten på bankenes innskudd i Norges Bank.

Klikk på bildet for å forstørre.

Kilder: Statistisk sentralbyrå og Norges Bank Foto: Kilde: Statistisk sentralbyr

Vil stige
Norges Banks egne renteprognoser går ut på at styringrenten vil komme opp i 2,75 prosent ved slutten av 2011. Dermed vil bankrenten bikke over 4 prosents nivået for første gang på lang tid.

Deretter spår Norges Bank 2012 blir året da renten gjør et rykk.

Ved utgangen av 2012 tror Norges Banks pronosemakere at styringsrenten vil være på 4,75 prosent, og bankrenten kan dermed komme opp i 5 prosent i det vi går inn i 2013.

Ved avslutningen av 2014 tror Norges Bank at styringsrenten vil på 4,75 prosent, og vi vil dermed ha en bankrente på pluss/minus 6 prosent.

En bankrente på rundt 6 prosent er et nivå som flere økonomer betegner som et normalnivå. Dette er også et nivå som Norges Bank tror vil holde seg. I sentralbankens prognose frem til starten av 2018 anslås det at dette vil være det norske rentenivået i hele perioden.

Derfor økes renten
Handelsbankens Knut Anton Mork opplyser at han var lenge sikker på en renteheving, men vinglet litt tidligere i år. Nå heller han imidlertid i mot at rentehevingen kommer denne uken.

Her er hans liste over argumentene for en renteheving:

* Arbeidsmarkedet er strammere enn forutsatt i mars PPR. Dette gjelder både registreringsdataene fra NAV og SSBs utvalgsundersøkelse AKU. Sistnevn te er viktig for Norges Bank for estimering av pro duksjonsgapet.

* Lønnsoppgjøret så langt tyder på at årets lønnsvekst blir høyere enn Norges Banks prognose på 4 prosent.

* Produksjonen av varer og tjenester ser ut til å vise god vekst. Ringerunden til Norges Banks regionale nettverk viser ikke helt samme styrke som ved den fullstendige undersøkelsen i januar, men i alle fall noe av dette kan skyldes vinterværet. Markedsutsiktene framover ble dessuten omtalt som lysere. For Norges Bank er dette viktigere enn den lille svakheten i PMI.Ringerunden uttrykker samme svakhet i konsumetterspørselen som det vi så i detaljomsetningsstatistikken; men mars PPR så ikke for seg noen sterk konsumvekst.

* Kjerneinflasjonen har vært litt svakere enn mars PPR målt med KPI-JAE, men ikke med KPIXE, som er Norges Banks foretrukne mål.

* I motsatt retning trekker et visst fall i handelspartnernes renteforventninger. Trichet bidrog til dette på torsdag.

* Lenge så det ut til at den importveide kronekursen, I-44, skulle trekke i samme retning. Men i og med dollarens gjeninnhentning mot slutten av uka forsvant dette argumentet.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.