*Nettavisen* Økonomi.

Tidligere Nav-sjef fikk 15.000 i bot for snoking

En kvinne i 50-årene snoket i sykemeldinger og andre opplysninger til sine nærmeste naboer, venner og personer hun selv ansatte. Foto: Montasje: Børge Sandnes (NA-bilder)/faksimile Nav

Politiet ville ha henne dømt til 21 dagers ubetinget fengsel, men fikk ikke viljen sin.

12.09.18 11:00

En tidligere respektert Nav-sjef er dømt til å betale en bot på 15.000 kroner for omfattende snoking i privatlivene til folk.

Kvinnen i 50-årene erkjente straffskyld da hun møtte i retten forrige uke. Politiet argumenterte for ubetinget fengsel i 21 dager, men ble ikke hørt av retten.

Klikk på bildet for å forstørre.

Advokat Helene Elness Foto: Farid Ighoubah / Nettavisen

- Det er tilfredsstillende å vinne frem med sitt syn i tingretten. Det viktigste er at det er en stor lettelse for min klient at straffen ble slik jeg hadde forespeilet at den skulle bli, sier forsvarer for kvinnen Helene Elness til Nettavisen.

Les også: Nabokrangel bidro til at Nav-leder snoket i registre

Politiet somlet

I sin avsluttende prosedyre argumenterte hun for at straffen skulle bli en bot, og i verste fall betinget fengsel. Hun trakk også frem at politiet selv mener å ha brutt menneskerettighetene ved at de ikke foretok noen aktiv etterforskning på 13 måneder.

Retten mente at var en formildende omstendighet. I dommen heter det blant annet:

«Flertallet (to av de tre dommerne i retten, red. anm.) legger større vekt på at tiltalte hele tiden har erkjent straffeskyld. Størst betydning gis likevel liggetiden hos politiet. Det lange tidsforløpet har vært tyngende for tiltalte. Flertallet mener liggetiden i seg selv skal lede til en strafferabatt på i overkant av 20 prosent.»

Retten mener også det er formildende for straffutmålingen at kvinnen mistet jobben etter den omfattende snokingen, at hun har måttet flytte vekk fra naboer og området hun bodde, og at hun er blitt hengt ut med navn på internett etter at saken ble offentlig kjent.

Politiadvokat Aase Schartum-Hansen innrømmet i retten at den lange liggetiden skyldtes kapasitetsproblemer.

Schartum-Hansen har ikke hatt mulighet for å kommentere dommen overfor Nettavisen.

Les også: Politiet vil ha ubetinget fengsel for tidligere Nav-sjef som snoket i privatlivene til folk

Snoket på kjendiser

Den tidligere Nav-sjefen var en betrodd ansatt med utvidede tilganger til søk i alle Navs registre i hele landet. Disse brukte hun til å snoke i journalene til naboer hun var i konflikt med, personer hun selv ansatte i Nav, tidligere kjente fotballspillere, ledere i eliteserieklubber, trenere for idrettslag for barn og venners venner.

I Nav-registrene er det mulig å søke i alle medisinske journaler og opplysninger, alt på sykepengerområdet, fullmakter, ulike typer ytelser (dagpenger og arbeidsavklaringspenger for eksempel) og alt på familieområdet.

Klikk på bildet for å forstørre.

Denne loggen viser noen av søkene den nå dømte kvinnen gjorde på naboer da hun var sjef i Nav. Hun hadde tilgang til helseopplysninger, alt på familieområdet og ulike typer ytelser personer får.  Foto: Faksimile

Hun hadde også tilgang til oversikt over brukeres saker, søknader og dialog med nav.

Ifølge politiet skal kvinnen ha gjort til sammen 440 ulovlige oppslag på et ukjent antall personer i tidsrommet 4. juni 2014 til 16. februar 2016.

- Veldig alvorlig sak

Retten mener antallet søk som kan bevises er noe færre. I dommen heter det:

«Retten legger her avgjørende vekt på tiltales erkjennelse, forklaringene til de tre vitnene fra Arbeids- og velferdsdirektoratet samt dokumentasjonen som er fremlagt i saken. Retten finner det bevist at tiltalte gjorde følgende 414 søk i databasen til Arbeids- og velferdsdirektoratet, alle uten å ha tjenstlig behov for å foreta dem.»

I retten la politiadvokaten fire punkter til grunn for sin påstand om ubetinget fengsel:

  • Omfanget og tidsperioden for søkene.
  • Graden av sensitive opplysninger/informasjon som var kikket i.
  • Hvilke personer det er gjort søk på.
  • Tiltaltes stilling og rolle på arbeidsplass.

Politiadvokat Aase Schartum-Hansen
Politiadvokat Aase Schartum-Hansen

Politiadvokat Aase Schartum-Hansen.

Ubetinget fengsel for snoking er ytterst sjelden. Tidligere i år ble eksempelvis en politimann dømt til 15 dagers betinget fengsel for snoking i politiets registre.

- Omfanget i vår sak er så stort, det gjelder så mange at det gjør saken veldig alvorlig (...), sa politiadvokaten i retten forrige uke.

- Det er kjent at det har vært en nabokonflikt, noe som også gjør dette til en veldig alvorlig sak. Naboene vet at tiltalte kjenner til en rekke sensitive opplysninger om dem. Men de vet ikke om det er spart på. Det alvorlige innbruddet i personers private anliggende gjør lovbruddene skjerpende.

Politiet la også ned påstand om at kvinnen skulle betale saksomkostninger, men de fikk heller ikke medhold for dette i retten.

Det er usikkert om politiet anker dommen, og den er ennå ikke rettskraftig, som betyr at dommen ikke er endelig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag