UD har gitt store bistandskontrakter til aksjeselskapet International Law and Policy Institute (ILPI) uten anbudsrunder, skriver VG.

Les: Ap sier ja til KrFs bistandsprosent

Eierne av ILPI er tidligere UD-direktør Gro Nystuen (59), Njål Høstmælingen (51) og Kjetil Tronvoll (50). Både Tronvoll og Høstmælingen har jobbet som konsulenter for Utenriksdepartementet i rundt 20 år. De startet selskapet i 2009, blant annet for å drive bistandsprosjekter på kommersiell basis.

Les: Erna Solberg: - Norge har ingenting å skamme seg over – tvert imot

I utganspunktet sa de at de, uavhengig av hvor mye penger ILPI tjente, ville hente ut en moderat fast lønn. Nå avslører VG at de alle tok ut nærmere tre millioner kroner hver i lønn og utbytte i 2015, til sammen 8,3 millioner kroner.

Les: Norge går med underskudd - slik bruker staten opp pengene

Anne Welle-Strand, Professor ved institutt for ledelse og organisasjon ved Handelshøyskolen BI og leder for Senter for utviklingsstudier. reagerer kraftig:

– Det er uakseptabelt at ILPI har fått så store kontrakter uten anbud. Det er forunderlig at våre politiske myndigheter og departementer lar slik praksis foregå, sier Welle-Strand til VG.

Les: Norge ga 34,5 milliarder kroner i bistand i fjor

Njål Høstmælingen, daglig leder og medeier i ILPI, avviser kritikken. Han sier de tar ut lønn og utbytte etter anbefaling av revisor. UD mener ikke at det er for nære bindinger mellom UD og ILPI, til tross for at Nystuen tidligere har vært ansatt i UD.

- Det at et privat selskap går med overskudd og tar ut utbytte må vi bare akseptere, sier Frode Overland Andersen i UD.