*Nettavisen* Økonomi.

Til kamp mot norsk lønnsvekst

Norsk Industris administrerende direktør Stein Lier-Hansen. Foto: Audun Braastad (NTB scanpix)

Flere oppsigelser, noe økt ledighet og mindre bruk av innleid arbeidskraft bør gi norske lønnsoppgjør mer på linje med våre naboland, mener Norsk Industri.

NHO-forbundets toppsjef Stein Lier-Hansen viser til at innleiemarkedet har drevet lønnsveksten, men at dette markedet nå tørker inn.

– Vi er ikke i en situasjon nå som gir grunnlag for en særnorsk lønnsutvikling, sier han til NTB.

Lier-Hansen mener Norge bør sammenligne seg med Danmark, Sverige, Finland og Tyskland og derfor få et moderat oppgjør til våren.

– «Moderat» vil si å redusere den årlige lønnsveksten. Det har vi klart i tre oppgjør på rad. Vi kan ende på 3,3 prosents vekst i 2014-oppgjøret, og vi bør under det i år, sier han, uten å være mer presis enn det.

– Men vi må jobbe oss ned mot en årslønnsvekst som over tid bringer oss på samme nivå som våre handelspartnere. Det er et minimumskrav fra industrien.

Kraftig eksportvekst

Norsk Industri tegnet et blandet bilde da forbundet la fram sin konjunkturrapport tirsdag.

Mens arbeidsgiverorganisasjonen ser en forventet vekst på 11 prosent i eksporten, forventes industriens hjemmemarked å krympe med 6 prosent.

Den forventede utviklingen «avspeiler to store endringer norsk økonomi står midt oppi» – lavere oljepris og en svakere krone – skriver Norsk Industri.

Den lavere kronekursen vil gi bedre konkurransekraft for en del av industrien. Samtidig minner organisasjonen om at effekten av den lave oljeprisen og redusert aktivitet i den oljerelaterte virksomheten vil slå betydelig kraftigere ut for andre bedrifter.

Norsk Industri venter et fall i omsetningen for bedrifter i oljeklyngen på 5 prosent, mens annen industri forventes å øke omsetningen med 7 prosent.

Sikre mangfold

Lier-Hansen begrunner ønsket om lønnsmoderasjon med behovet for å opprettholde industriens konkurranseevne og hindre at levedyktige bedrifter går over ende.

– Vi må ikke prise oss ut gjennom for høye lønninger. Hver bedrift som kan overleve dersom vi har en lønnsutvikling som finner, svensker og dansker, bør få muligheten til å overleve, sier han.

– Vi ser hvordan oljeprisen plutselig har falt. Vi vet at sysselsettingen innen olje og gass kan bli redusert. Da er det viktig at vi har bedrifter i mange industribransjer som sikrer et mangfold.

Samtidig er Norsk Industri-sjefen tydelig på at Norge bør bevare frontfagsmodellen, som innebærer at lønnsoppgjørene for konkurranseutsatt industri setter rammene for de øvrige bransjene.

Mange vil investere

Et klart positivt trekk ved Norsk Industris konjunkturbarometer er at mange norske industribedrifter sysler med investeringsplaner.

– Vi er veldig positivt overrasket over at så mye som en tredel av bedriftene svarer at de har større investeringer på gang i år eller neste år, og at de jobber seriøst med å få dem realisert, sier industripolitisk direktør Knut E. Sunde til NTB.

Han forklarer at Norsk Industri jobber konkret med 10-15 større konserner som har store investeringsplaner.

– Vi har vært i dialog med dem rundt hva som skal til for at planene realiseres, sier Sunde.

– Dette er et spennende bilde, fordi industrien trenger å investere for å bli mer effektiv og tåle å konkurrere ut fra et høykostland som Norge. (©NTB)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag