Kraftsalven kommer fra gründer og medeier Andreas Talseth i Kredd. Han og medgründer Knut Ugland har blant annet fått med seg tidligere oljefondsjef Knut N. Kjær på eiersiden. Forretningsideen til Kredd er lånebasert folkefinansiering mot personmarkedet.

- Vi har som mål å utfordre finansmarkeder preget av usunn konkurranse, høye priser og mangel på innovasjon. Markedet for forbrukslån er dysfunksjonelt, sier Talseth til Nettavisen Økonomi.

- Bankene bruker mye penger til markedsføring, det er få låntakere som får de beste rentene, og det er liten priskonkurranse i markedet, fortsetter han.

Stort i USA

Kredd kobler långivere og låntakere uten fordyrende mellomledd. Talseth og medgründerne så at konseptet om folkebasert lånefinansiering fenget ute.

- Det er nå fire aktører i Norge som holder på med dette. Folkefinansiering er stort i USA, Storbritannia og Kina og har etter hvert kommet til Europa. Den største låneformidleren i Sverige lån for én milliard i volum, forteller Talseth.

Kredd er en av de første aktørene i Norge til å gjennomføre transaksjoner direkte mellom långiver og låntaker, uten bank som mellomledd. Låneformidlingen skjer via et en-til-en-forhold mellom ulike investorer og låntakere, og det undertegnes en lånekontrakt for hvert enkelt låneforhold. En investor kan ha kontrakter med flere låntakere.

Ukjente for hverandre

Investor vet ikke hvem låntaker er før lånekontrakten er undertegnet. Vi godkjenner låntaker, men det er opp til investor om han vil akseptere betingelsene, forteller Talseth. Låntakerens rente er investorenes avkastning, og lånemulighetene strekker seg fra 1000 til 300 000 kroner.

- Hvem er kundene, hvem er investorene?
- Investorene er tidlig ute med å ta i bruk ny teknologi, og vi er veldig teknologiorienterte. Långiverne er menn og kvinner i 40-50-årene som jobber i det private næringslivet, en låntaker er typisk i 40-årene, og som er prissensitiv. Vi mener forbrukslånsbankene tar feil når de hevder at dette ikke er et prissensitivt marked.

Rentene er skyhøye på forbrukslån, effektiv rente kan havne godt over 20 prosent for mindre lån. Men effektiv rente hos lån formidlet via Kredd ligger avhengig av risikoklassen fra 4,5-9,5 prosent. Det er altså godt under det som tilbys av bankene.

Minimal markedsføring

Kredd har markedsført seg på Facebook, via venner og bekjente og den berømmelige jungeltelegrafen. Talseth mener skyhøye markedsføringskostnader hos bankene har mye av skylden for de høye rentene.

- Forbrukslånsbankene har høye distribusjonskostnader, markedsføringskostnadene utgjør 50-80 prosent av de totale kostnadene. Bank Norwegian bruker nærmere 800 millioner kroner i året på markedsføring, og generelt bruker bankene mye penger på Google-annonser for å skaffe seg kunder. Det koster kanskje 3000-5000 kroner per nye lånekunde.

- Med tap på 1-2 prosent av utlånene og en rentemargin på over 10 prosent, blir ikke tapene så viktige hevder Talseth.

Svar ærlig

- Du kan sjekke hva du får i rente på våre hjemmesider. Den renten du får opplyst der, er sannsynligvis den renten du får på lånet, så sant du svarer ærlig, fortsetter han. Bortsett fra en engangsprovisjon til Kredd på 3 prosent, er det ingen gebyrer for låntaker, fortsetter han.

Knut Ugland har flere års erfaring fra Experian, som sammen med Bisnode er de to ledende aktørene i Norge på automatiske kredittscoresystemer. En effektiv og algoritmestyrt kredittvurdering er helt avgjørende for å holde kostnadene nede.

Kredd har ifølge dem selv i den øvre halvparten av markedet med de sikreste betalerne. Knut Ugland regner med at 95 prosent vil gjøre opp for seg uten betalingsanmerkninger. Lån om går til fullt mislighold ventes å utgjøre under 2 prosent.

Lukes bort

- Låntakere som har betalingsanmerkninger, lukes ut i starten. Kredittvurderingen skjer ut fra ligningsattester de tre seneste årene. Vi har delt inn prisingen og risikoen i seks risikoklasser fra A til F, der A er best, sier Ugland. Graderingen av låntakere kan grovt sett deles inn i tre:

- Låntakere med stabil inntekt og formue får en toppscore. Har de stabil inntekt og ingen formue er scoren «middels», mens verken inntekt eller formue er bunn. Å få lån via oss forutsetter en nettoinntekt på minimum 265 000 kroner, mens andre i markedet har ned mot 100 000.

- Vi må se en stabilitet i inntekten og utgiftene til vedkommende. Ustabilitet i forbruk gir en mye større risiko. Hvis ikke terminbeløpet er betalt innen 61 dager, overføres hele beløpet til inkasso og Lindorff med krav om øyeblikkelig innfrielse.

Sikrer nedsiden

- Lindorff kjøper også misligholdte lån av oss for 72-90 prosent av pålydende. Dette er en sikkerhet for investor, som en obligasjon, supplerer Talseth.

Ugland sier det nye landsdekkende gjeldsregisteret, som skal på plass i 2019, vil gjøre det lettere for dem i kredittvurderingen.

- Inntil videre er vi avhengige av at kundene oppgir riktige opplysninger, men vi går manuelt igjennom søknader over 100 000 kroner, forteller Ugland.

Minimale tap?

Forventet sannsynlighet for tap er ifølge Ugland fra 0,03-0,52 prosent for de ulike risikoklassene.

To tredjedeler av tapene skjer i gruppen med den laveste halvdelen av kredittscoringen. Kredd bruker standard forbruksmodeller for månedlige budsjetter, og bransjestandarden for nedbetalingstid, som er fem år forbrukslån. Men kundene kan tilbakebetale alt innen ett år.

Så langt er volumene beskjedne, med ti utestående lån og 1 million i formidlede lån i januar. Gründerne håper etter hvert å formidle lån for 50-80 millioner kroner i måneden.

Kredd hentet for øvrig inn 7 millioner kroner i egenkapital før oppstart, og nå er målet ytterligere 20 millioner i en rettet emisjon. Største aksjonær i selskapet er handels- og industrikonsernet Pemco (fornybar energi).