Ifølge Skattebetalerforeningen er det skattemeldingens viktigste post, 5.0, som er fjernet.

– Det var her du kunne legge inn tilleggsinformasjon om ulike poster og forhold, sier fagsjef Rolf Lothe.

Nå må man i stedet lage et vedlegg og legge dette ved skattemeldingen dersom det er poster eller andre ting man er usikker på. Det anbefaler Lothe alle å gjøre.

– Det er viktig at folk gir nødvendig informasjon, slår han fast.

Mer tungvint

Skattebetalerforeningens ekspert tror posten trolig er fjernet for å gjøre det enklere for skattemyndighetene. Mye taler for at færre kommer til å utdype innholdet i postene de er usikre på når prosessen bli mer tungvin, mener fagsjefen.

– I verste fall tar de ikke sjansen på å føre opp noe de er usikre på, og går dermed glipp av skattepenger, sier han og oppfordrer alle til å benytte seg av muligheten til å forklare særlig bakgrunnen for de fradragene man krever, i et eget vedlegg.

LES OGSÅ: Kjempesmell for bitcoin

– Det kan for eksempel være at man har solgt en bolig med skattepliktig gevinst på 500.000 kroner. Da bør man vise hvordan man har regnet ut gevinsten og hvilke utgifter man har trukket fra. Eller hvis man kjøper og selger aksjer og krever fradrag for utgifter til å holde seg oppdatert i markedet. Her er det flytende grenser, og hvis man bare fører opp fradraget uten å vise hva man har tenkt, kan man risikere tilleggsskatt, sier Lothe.

Usikre inntekter

Også inntekter som man er usikker på om er skattepliktig, som et reisestipend eller en hobbyinntekt, bør forklares.

– Hvis man ikke sier noen ting, og skattekontoret oppdager det, kan man risikere tilleggsskatt.

LES OGSÅ: Nordmenn strømmer over grensen for å kjøpe billig godteri

I den nye skattemeldingen er det også nye regler om blant annet pendling, korttidsutleie av egen bolig og skatteinsentiver knyttet til oppstartsselskaper.

4. april blir skattemeldingen for 2017 tilgjengelig elektronisk i Altinn. Fristen for å levere skattemelding er 30. april for lønnstakere og pensjonister, mens næringsdrivende har frist til 31. mai.