NA24.no

Tilskuddsordning i storm

Sist oppdatert:
Det er opprør mot regjeringens strømsparetiltak.

Grunnen er at vedovner ikke er tatt med i ordningen.

Mange reagerer
Pensjonistforbundet, ovnsprodusenten Jøtul, norske vedprodusenter og rødgrønne politikere er blant de mange som reagerer. Samtidig sitter ekspertene i det statlige organet for energisparing, Enova, og lager det endelige regelverket for støtte til kjøp av pelletskaminer, varmepumper i vannbårne oppvarmingssystemer og styringssystemer for strømsparing.

Torsdag ble det kjent at fyllingsgraden i magasinene fortsatt er faretruende lav. Dermed gikk strømprisen opp igjen.

Si din mening om strøm-saken i veggavisen her

- Frykter arbeidsplasser
- Dette har ingenting å gjøre med støtte til folk som kan bli rammet av høy strømpris. Det er kun for de rike, sier landsstyremedlem Tor Kirkvaag i Norsk Pensjonistforbund til Nettavisen. Markedssjef Rene Christensen ved ovnsprodusenten Jøtul i Fredrikstad er også sint – av flere grunner.

- Jeg hadde forventet noe annet enn dette av en rødgrønn regjering, sier Christensen. I verste fall frykter han for arbeidsplasser ved industribedriften i Fredrikstad med 400 ansatte.

Konkurransevridende
- For det første at dette en ordning som knapt vil innvirke på strømforbruket. Deretter er den kun for de med god råd, og sist men ikke minst er den sterkt konkurransevridende for oss. Varmepumper, pelletsovner og pelletskaminer er nesten uten unntak utenlandsproduserte, mens vi er en norsk industribedrift, sier han.

Vi velger feil og dyr strøm

- Jeg ville trodd disse tre regjeringspartiene var opptatt av å bevare norske industriarbeidsplasser, men de er de åpenbart ikke. Her blir vi diskriminert i forhold til utlendingene, sier en sint Christensen.

- For det som omfattes av ordningen må man ut med titusener. En vedovn kan man få ned i 5000 kroner. Hadde man gitt noen tusenlapper i støtte her kunne det kanskje vært et alternativ for folk med knapt med penger, sier han.

Klager til ESA
Jøtul, og Varmeprodusentenes forening, har bebudet at de vil bringe regjeringens støttetiltak inn for EFTAs overvåkingsorgan ESA. Advokatfirmaet Hjort jobber nå med en utredning om de juridiske konsekvensene av en tilskuddsordning som utelukker vedfyring. De har allerede konkludert med at en slik ordning vil være konkurransevridende og bryte reglene for statsstøtte. Blir ikke vedovner med når ordningen vedtas i Stortinget sendes klagen til Brussel - prompte.

- Hva har skjedd?
Christensen undrer seg også på hva som har skjedd med de rødgrønne partiene, og en statsråd fra Senterpartiet, på tre år. Han viser til at Sp skrev følgende da Stortinget behandlet strømkristen i 2003:

«Senterpartiet viser til at en moderne vedovn er langt rimeligere i innkjøp enn pelletskaminer. En rentbrennende vedovn kan fås fra 5.000 kroner, mens pelletskaminer koster fra 15.000 kroner og oppover. Mange i Norge har dessuten tilgang til gratis ved. Videre er en vedovn langt mer driftssikker enn en pelletskamin. Den har også langt mindre utslipp innendørs. Senterpartiet ber derfor om at også nye miljøvennlige vedovner innlemmes i den foreslåtte støtteordningen.»

Også SV og Arbeiderpartiet støttet dette, minner Christensen om.

For dyrt
Flere rødgrønne stortingspolitikere bekrefter overfor Nettavisen at de har vanskelig for å skjønne hvorfor man ikke har med vedovner denne gangen også.

Men de sier også grunnen er åpenbar. Hadde man gitt for eksempel 2000 kroner i støtte til vedovnkjøp ville man med 70.000 solgte ovner i år fått en regning til staten på 140 millioner kroner. De pengene har ikke regjeringen for hånden.

- Da det sist ble gitt støtte til pelletsovner i 2003, ble det solgt rundt 2000. 1200 av disse kom som et resultat av støtteordningen. Når vi vet at det selges rundt 70.000 vedovner årlig sier det seg selv at støtte til disse vil bety mye for å få ned strømforbruket, sier han.

- Tar feil
Han reagerer også på at Odd Roger Enoksen i et svar til Fremskrittspartiet i høst skrev at å fremme utskifting av gamle ovner til nye rentbrennende ovner, primært vil bidra til å redusere utslipp fra vedfyring og ikke til å redusere elforbruket.

- Dette er åpenbart feil, og i sterk kontrast til utregningene til Norges vassdrags og energiverk (NVE) som viser at bare den utskiftingen av gamle vedovner med nye som har skjedd til nå, har frigjort strøm tilsvarende 0,7 TWh. Det tilsvarer et samlet energibruk for 30.000 norske husholdninger. Dette fordi nye ovner avgir om lag dobbelt så mye energi per vedkubbe som gamle ovner, og dermed kan erstatte langt mer av annen oppvarming i husholdningene, sier Christensen.

Ap-støtte
I redselen for arbeidsplassene får han støtte av Fredsikstads Ap-ordførerer Ole Haabet.

- Dette er ikke et sosialt tiltak, men mer en markedsføring av alternativer til strøm, slik jeg oppfatter det. Men jeg er enig i at det er underlig at vedovner blir holdt utenfor. Det blir urimelig konkurransevridene for en lokal industri, sier Haabet. Med sine 400 arbeidsplasser er Jøtul Fredrikstads største industribedrift.

- Jeg er ikke mot støtte til pellets, men det er urimelig at ikke rentbrennende vedovner er med. Å få byttet til flere slike vil jo også ha en klar positiv miljømessig effekt, sier han.

- Slår i lufta
- Om man ønsker en gevinst i forhold til strøm må man jo ta med vedovner. Alt annet blir et slag i lufta. Spørsmålet er jo hva de vil oppnå. Skal de fremme pellets – eller skal de hjelpe folk i en kinkig situasjon med høye strømregninger, spør Oddvar Espegard i Norsk Ved – interesseorganisasjonen for 3500 vedprodusenter over det ganske land.

- I tillegg til prisene må de jo også huske på at det er måte på hva ledningsnettet vårt

tåler. Hadde det ikke vært for vedfyringen hadde det brutt sammen flere steder på kalde dager, sier han.

- Hvor er de?
- Jeg skjønner ikke i hvilken virkelighet regjeringen befinner seg, sier landsstyremedlem Tor Kirkvaag i Norsk Pensjonistforbund.

- Selv med tilskudd er ligger jo dette produkter milevis utenfor det en minstepensjonist eller hundretusenvis av husholdninger med dårlig råd kan skaffe seg. Når de ikke har tatt med vedovner, er hele ordningen en ren provokasjon mot folk som kan komme til å slite med strømregningen. Det hadde vært mye bedre i la det være, sier Kirkvaag, som også minner om at utallige husstander ikke har mulighet til å installere verken pelletsovner eller vedovner.

- På 50- og 60-tallet ble vi anbefalt å fyre med strøm. Derfor finnes det jo rett og slett ikke piper i utallige boliger, sier han.

- Jeg forstår ikke hvor de er. Rett og slett, sier Kirkvaag.

Ingen kommentar
Nettavisen forsøkte torsdag å få en kommentar til saken fra politisk ledelse i Olje- og energidepartementet, men fikk følgende svar fra informasjonsavdelingen via e-post:
- Statsråden er på regjeringskonferanse og statssekretæren sitter opptatt i møter ut dagen så de har beklageligvis ikke mulighet for å kommentere saken din.

Si din mening om strøm-saken i veggavisen her

Her er en sammlikning mellom vedovner, pelletsovnet og olje-parafinbrennere:

*

Vedovner

Pelletsovner

Olje-/parafinbrennere

Antall husholdninger med ovner

1, 2 mill. Av disse 355 000 rentbrennende og 825.000 gamle (SSB, juni 2006)

Anslag 7.000

300.000

Årlig salg i Norge

70.000 -100.000

800-1200

-

Energibidrag

3,3 tWH (1 tWH tilsvarer årlig strømforbruk til oppimot 50.000 husstander)

0,5 tWH

Ca 1 tWH

Potensial for økt energibidrag på kort sikt

4,3 tWH

0.05 tWH

-

Snittpris i innkjøp (ENOVA)

9.000 kroner

25.000 kr.

-

Inntjeningstid gitt strømpris på en krone per kWH

1,2 år

3,1 år

-

Fungerer om strømmen forsvinner

Ja

Nei

Ja

* Kilde: Jøtul.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere