NA24.no

Tilsynet kvesser knivene

Sist oppdatert:
Sjef i Kredittilsynet skjerper tonen overfor aksjemeglere.

Aksjemeglere har plikt til å rapportere til Kredittilsynet dersom de har mistanke om at deres kunder kjøper aksjer på innsideinformasjon eller bedriver kursmanipulasjon. Men det er svært få meglere som rapporterer slik ulovlig og kriminell markedsatferd.

NA24- din næringslivsavis

Onsdag ble det klart at PR-topp Rune Brynhildsen og investor Dag Eriksen sammen med tidligere forvalter Eirik Stokmo ble dømt til henholdsvis 10 og 8 måneders ubetinget fengsel. Dette er den strengeste innsidedommen i Norge til nå.

Dette føyer seg inn i rekken av domfellelse med fengsel som resultat for innsidehandel som Økokrim har fått gjennomslag for.

«Tysterplikt»
Innsidehandel er svært vanskelig å både påvise og bevise, noe som har vært en hodepine for påtalemyndigheten. Men i verdipapirhandelloven slås det klart fast at aksjemeglere har plikt til å si ifra til Kredittilsynet dersom de mistenker en av sine kunder for å handle med innsideinformasjon.

De skal også melde fra dersom de mistenker en kunde for å drive med markedsmanipulasjon, for eksempel å dra opp eller ned aksjekurser like før kvartals- og årsavslutninger.

Dette har Kredittilsynet minnet meglerforetakene på etter de siste sakene har vært oppe, forteller Eirik Bunæs til NA24. Han er direktør i Kredittilsynet med ansvar for verdipapirmarkedet.

- Vi har minnet om at plikten er der. Dette er en plikt som det kan ha konsekvenser å ikke oppfylle. Vi er overrasket over at så vidt få mistenkelige tilfeller rapporteres. Vi vil følge opp denne bestemmelsen ytterligere, sier Bunæs til NA24.

Fengsel
Konsekvensene av å ikke melde fra kan være store. Bestemmelsen er straffebelagt og dersom man forsettlig eller uaktsomt ikke melder ifra straks vil det i verste fall kunne vanke bøter eller fengsel i ett år.

Det hører også med til historien at en av aksjemeglerne til Dag Eriksen er under etterforskning av Økokrim for å ha bidratt til innsidehandel. Det vil også være naturlig at den aktuelle megleren vil kunne bli etterforsket for brudd på rapporteringsplikten.

- Dette er et ris bak speilet, sier Bunæs som sier at de ved forskjellige anledninger i løpet av det siste året har minnet meglerforetakene om bestemmelsen.

- Har disse påminnelsene hatt noen effekt?

- Det har resultert i noe mer rapportering. Men vi finner det som sagt påfallende at det fortsatt er så vidt lite rapportering, konstaterer Bunæs.

Ubehagelig
Men for mange meglere vil det være med tungt hjerte man «tyster» på kunder som er i ferd med å gjøre seg skyldig i svært alvorlige verdipapirkriminalitet.

- De er ikke vanskelig å se at man kvier seg for å rapportere. Det vil nok for de fleste være beheftet med betydelig ubehag, sier Bunæs til NA24.

- Men det er nå engang slik at bestemmelsen er gitt, og lovgivende myndighet har bestemt at det skal være slik. Vi er satt til å håndheve den, sier Bunæs.

Så langt har det ikke vært anmeldelser på slike forhold i Norge, og Bunæs vil ikke spekulere i om det vil skje. Men en ting lover Kredittilsynets sjef for verdipapirsaker. Dette vil bli fulgt opp.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere