*Nettavisen* Økonomi.

TINEs Jarlsberg-eksport

Foto: (Tine)

TINE kommenterer NA24s sak om subsidier og osteeksport.

LESERINNLEGG: 15. september hevder forsker Ivar Gaasland at osten Jarlsberg koster det norske samfunn 1 milliarder kroner. Dette bildet må nyanseres da eksportstøtten til Jarlsberg er betydelig lavere. 75 prosent av TINEs internasjonale osteprodukter mottar heller ikke offentlig støtte.

Om man gjør tilsvarende avhandlinger rundt andre produkter og bransjer, vil man lett kunne dokumentere at mye av det vi nordmenn konsumerer og eksporterer koster det norske samfunn milliarder av kroner gjennom direkte og indirekte overføringer, avgifter og andre politisk bestemte rammevilkår. Man kan for eksempel regne ut hva ut hva rederibeskatningen fører til av teoretisk inntektstap for Norge og hvordan det må kompenseres av vanlige skattebetalere. Man kan også regne ut hva det koster hver enkelt av oss at Norge opprettholder et stort mediemangfold gjennom pressestøtte og momsfritak. Tilsvarende talløvelser kan man gjøre rundt næringslivet, herunder landbruket, i hele den industrialiserte verden.

Ivar Gaasland har regnet på norsk landbruk i sin alminnelighet og Jarlsbergost i særdeleshet. Siden de politisk gitte rammebetingelsene i dag muliggjør en viss eksport fra Norge, er det TINEs oppgave å nyttiggjøre oss dette. Det er også en politisk forventning til at eksporten gjennomføres for å holde Norges posisjon i WTO-forhandlingene.

I dette bildet er det rom for noen nyanser: Om lag halvparten av den Jarlsbergosten som selges i USA, er produsert i USA på amerikansk melk. Dette fordi etterspørselen etter Jarlsberg i USA øker og eksportkvotene dit ikke lenger dekker behovet. Derfor er andelen av Jarlsberg på det amerikanske markedet med opprinnelse i Norge kraftig redusert i forhold til tidligere. Den direkte eksportstøtten til Jarlsberg er derfor i dag på om lag 100 millioner kroner, ikke 1 milliard kroner.

TINEs samlede ostesalg i utlandet gjennom datterselskaper er idag på ca 40 000 tonn, hvor en firedel stammer fra norsk eksport med midler fra offentlige midler. Dette betyr at TINE har en internasjonal virksomhet på ost hvor nesten 30 000 tonn ikke mottar offentlig støtte og som hevder seg i internasjonal konkurranse.

Vi i TINE er stolte over at vi har klart å utvikle en internasjonal merkevare innenfor meieriområdet. Markedet for meieriprodukter må alltid vurderes i forhold til det faktum at 94 prosent av melkeproduksjonen i verden er for lokalt og nasjonalt konsum. Dette betyr at pris for melk og meieriprodukter vil avledes av økonomiske forhold lokalt. Det er derfor en utfordring å finne eksportmarkeder med akseptabel betalingsvilje for norske meieriprodukter, spesielt siden det norske kostnadsnivået er høyt.

Den melken som produseres skal sikres en best mulig anvendelse. Prisen for melk anvendt til Jarlsbergost for eksport kommer ikke dårlig ut i en internasjonal sammenlikning. Produksjonen av Jarlsberg bidrar til arbeidsplasser og verdiskapning i Norge. Denne produksjonen må nødvendigvis foregå på premisser som innbefatter norsk kostnads- og lønnsnivå, i likhet med alt annet produktivt virke i dette landet.

Det er et faktum at melkeproduksjon i mange bygdesamfunn er med på å utnytte bygdens samlede ressurser. Det er fra myndighetene lagt klare føringer og ønsker for at det skal være melkeproduksjon i Norge. Det forhold at det ville være billigere å produsere ost og melk i andre land, eller på en annen måte i Norge, blir irrelevant å knytte isolert til eksport og produksjon av Jarlsbergost.

Mer interessant ville det kanskje være å gjøre noen konsekvensanalyser av å fjerne incentiver, direkte og indirekte overføringer, avgifter og andre regulatoriske forhold rundt næringslivet. Uten å gå spesielt dypt i materien kan vi trygt konkludere med at i Norge ville for eksempel mediemangfoldet og transporttilbudet forvitret sammen med matmangfoldet og eksportindustrien, og i et internasjonalt perspektiv ville konsekvensene for produksjon og handel være uoverskuelige.

Elisabeth Morthen
Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnskontakt
TINE SA

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.