Gå til sidens hovedinnhold

Tjener 175 mill. dagen på Egypt

Med dagens oljepris tjener Jens & Co. inn «monsterlinjen» i Hardanger på fem dager.

Mandag formiddag brøt oljeprisen igjennom 100 dollar per fat. Sjekk utviklingen av prisen på nordsjøolje her:

Det er frykten for at de dødelige protestene i Egypt kan føre til politisk ustabilitet i hele Midt-Østen, og dermed hindre distribusjonen av olje til resten av verden, som får oljeprisen til å gå i taket. Det er få land som tjener på at oljeprisen stiger. Et av unntakene er Norge.

Norge håver inn
I nasjonalbudsjettet for 2011 venter regjeringen at prisen på et fat olje vil være på 485 kroner.

Med dagens dollarkurs på 5,82 vil et fat olje dermed koste 582 kroner, noe som er hele 20 prosent mer enn hva tallknuserne så for seg.

Oljedirektoratet meldte nylig at gjennomsnittlig dagsproduksjon på norsk sokkel var på 1,814 millioner fat olje i desember.

Med en pris på 582 kroner per fat tjener dermed Norge 175 millioner kroner ekstra - hver eneste dag. For å si det på en annen måte så har Jens & Co tjent inn den nye kontroversielle kraftlinjen mellom Sima og Samnanger i Hardanger på litt over fem dager.

Burde sende pengene til Egypt
Leder Olav Magnus Linge i Sosialistisk Ungdom sier til NA24 at ekstrainntektene fra den økte oljeprisen, burde gå til egypterne. Det er jo en kjennsgjerning at vestlige land har jo støttet Egypt militært og finansielt, og uten den støtten kunne ikke diktatorene ha beholdt makten. Gi tilbake.

- Vi mener at vi kan gi tilbake penger til det egyptiske folk, nå etter at dikatoret faller. Dette kan brukes til gjenoppbyggingen av landet, sier Linge i Sosialistisk Ungdom

Store svingninger
Oljeprisen har svingt voldsomt i spennet 50 til 150 dollar fatet de siste årene.

Den sterke oppgangen i verdensøkonomien i årene før finanskrisen førte til en markert økning i etterspørselen etter energi og kraftig oppgang i energiprisene.

Dette snudde imidlertid da finanskrisen og det internasjonale tilbakeslaget inntraff høsten 2008.

Fra et rekordhøyt nivå på over 700 kroner per fat i begynnelsen av juli 2008 falt oljeprisen til 230 kroner per fat i slutten av desember samme år. Gjennom 2009 og første halvår 2010 tok oljeprisen seg gradvis opp igjen, til i overkant av 520 kroner per fat på det høyeste i begynnelsen av mai.

Samtidig med at det på ny ble uro i de internasjonale finansmarkedene i mai, stoppet imidlertid oppgangen i oljeprisen.

I slutten av september i fjor var oljeprisen på 465 kroner per fat.

Mot slutten av fjoråret tok den nye byks, og så langt i år har den holdt seg godt over 500 kroner. Nå står igjen 600 kroner fatet for fall.

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus