*Nettavisen* Økonomi.

Tjener 8 millioner hver dag

Konsernsjef i Storebrand ASA, Odd Arild Grefstad.

Konsernsjef i Storebrand ASA, Odd Arild Grefstad. Foto: Fredrik Varfjell (Scanpix)

Samtidig dro Storebrand inn livremmen.

Storebrands konsernresultat endte på 728 millioner kroner i 1. kvartal 2014. Dette er opp fra 554 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Vi leverer et sterkt resultat drevet av vekst innenfor fondsbasert sparing og pensjon, gode risikoresultater og fortsatt god kostnadskontroll, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad, i en melding.

Styrkning av fondsbasert sparing og pensjon skal ha bidratt til resultatoppgangen.

De viktigste årsakene til veksten skal være inntektsvekst i alle deler av virksomheten samt kostnadsreduserende tiltak.

Gjennom effektivisering og innsparing skal konsernets kostnader ha blitt redusert med 5.4 prosent i kvartalet.

- Svært hyggelig

Samlet øker konsernets premieinntekter for fondsrelatert tjenestepensjon med 16 prosent i kvartalet. Tilsvarende opplever konsernet en reduksjon på åtte prosent i premieinntekter for pensjonsprodukter med rentegaranti, heter det i pressemeldingen.

– Det er svært hyggelig å rapportere om solid avkastning til kundene dette kvartalet. De norske innskuddskundene med den mest vanlige innskuddsporteføljen har fått 13 prosent avkastning de siste 12 månedene. Samlet er det oppnådd en meravkastning til kundene på nærmere én milliard kroner dette kvartalet, sier Grefstad.

Fakta

Nøkkeltall

I tillegg til god avkastning til innskuddskundene har mange aksje- og kombinasjonsfond, og alle rentefond, levert bedre enn markedet det siste året.

– Storebrand er ledende innenfor bærekraftige investeringer og følger nøye med på hvilke selskaper som best tilpasser seg samfunnets utfordringer. Denne informasjonen påvirker hvilke selskaper kundenes midler investeres i. Dette er den beste forsikringen vi kan gi våre kunder for en bedre pensjon gjennom langsiktig god avkastning, sier Grefstad.

Vil bruke syv år på oppreservering

2. april 2014 offentliggjorde Finanstilsynet retningslinjer knyttet til oppreservering for langt liv (se børsmelding fra Storebrand 3. april 2014 for detaljer). Storebrand har søkt Finanstilsynet om å bruke syv år på oppreserveringen.

Konsernets brutto oppreserveringsbehov ved utgangen av 1. kvartal er på 12,4 milliarder kroner. 4,1 milliarder var avsatt ved utgangen av 2013. God bokført avkastning, i kombinasjon med et godt risikoresultat i kvartalet, gjør at det ytterligere er 1,8 milliarder kroner i resultat tilgjengelig for styrking av reservene for langt liv. Oppreserveringen belaster resultatet direkte med 90 millioner kroner og indirekte gjennom tap av overskuddsdeling med 149 millioner i kvartalet.

– Sammenfattet leverer vi et godt kvartalsresultat. Kundene våre får god avkastning og avsetninger til langt liv ligger foran plan, sier Grefstad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.