Tjener godt på FOE

Bonheur og Ganger Rolf fikk et nytt sterkt kvartal hjulpet av eierskapet i Fred. Olsen Energy.

Mor og datter-selskapene Bonheur og Ganger Rolf fortsetter å være preget av konsolidering av tallene til riggselskapet Fred. Olsen Energy. De øvrige eierinteressene i de to Fred. Olsen-selskapene viste stort sett fallende resultater i tredje kvartal sammenlignet med samme periode i fjor.

NA24 - din næringslivsavis

Siden Bonheur nå konsoliderer inn tallene fra det tidligere søsterselskapet Ganger Rolf gir det mest hensikt å presenterer tallene til førstnevnte for å vise inntjeningen i de børsnoterte holdingselskapene i Fred. Olsen-systemet. Bonheur og Ganger Rolf eier tilsammen 53,4 prosent av aksjene i FOE.

Finansene trakk ned
Bonheur hadde i tredje kvartal driftsinntekter på 2.069 millioner kroner, hvorav brorparten stammer fra Fred. Olsen Energy som er konsolidert 100 prosent i resultatregnskapet. I samme periode i fjor viste Bonheur driftsinntekter på 1.737 millioner kroner.

Driftsresultatet endte på 628 millioner kroner, opp fra 595 millioner i tredje kvartal 2007.

Bidraget fra tilknyttede selskaper falt imidlertid fra pluss 43,6 millioner i fjor til minus 0,7 millioner i årets periode.

Svakerer finanser
Et fall i finansinntektene og økte rentekostnader på grunn av økt rentebærende gjeld førte til et resultat før skatt på 572 millioner kroner, mot pluss 778 millioner i fjor.

Majoritetsandelen av nettoresultatet endte å 233,7 millioner kroner, ned fra 377,5 millioner i fjor. Resultat per aksje falt fra 11,70 kroner til 7,20 kroner. For Ganger Rolf falt resultatet per aksje fra 8,50 kroner i tredje kvartal 2007 til 5,40 kroner til tredje kvartal i år.

Øvrige selskaper
De felleseide selskapene i Fred. Olsen-sfæren når FOE holdes utenfor viste i hovedsak svekket inntjening i tredje kvartal. Cruisevirksomhetens resultat falt fra pluss 41 millioner til minus 5 millioner.

Tankskipsvirksomheten er bygget ned og resultat bidraget falt fra 42 millioner i fjor til 3 millioner i årets tredje kvartal på nettobasis. Området fornybar energi viste et fall i nettoresultatet fra pluss 14 i fjor til minus 9 i år.

Eneste området med positiv utvikling var flytende produksjon, hvor nettoen steg fra minus 1 til pluss 10 millioner kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.