Tenk deg en bøtte med kaldt vann og en bøtte med varmt vann. Hva skjer hvis du kobler en hageslange mellom de to bøttene?

Tenk deg så et land som er tilnærmet selvforsynt med elektrisitet til lave priser og andre land med stort underskudd av ren elektrisitet og høyere priser. Hva skjer hvis du bygger kraftlinjer mellom landene?

Svaret er selvsagt i begge tilfeller at forskjellene blir utjevnet.

Så kommer motargumentet: Hva hvis det er kortsiktig mangel på strøm i det ene landet og overskudd i det andre - vil det ikke da være gunstig å utveksle strøm i perioder?

Dette er enkelt sagt kjernen i en stor diskusjon om norsk strømpriser og spørsmålet om Norge skal bygge nye kraftkabler til titalls milliarder av kroner for å utveksle kraft med Europa.

Kraftlobbyen er overbevist om at import og eksport av strøm gir lavere strømpriser enn et lukket norsk marked. NVE har laget en simulering av de 30 siste årene og påstår at kraftprisene i gjennomsnitt er mye lavere enn den ville vært uten forbindelser.

Les notatet: Kraftpriser i Norge uten handel med utlandet

- NVEs analyse viser at kraftprisen uten mellomlandsforbindeler blir 2-3 ganger høyere på vinterstid sammenlignet med en situasjon der Norge både kan importere og eksportere kraft, heter det i konklusjonen.

Styrken - og svakheten - med NVEs analyse er at den simulerer hvordan norske kraftleverandører vil oppføre seg for å få maksimalt betalt for vannkraften. De vil holde igjen produksjon for å spare på vannet i perioder med lav kraftpris, og ta igjen med å skru opp prisene i perioder med lite vann i magasinene.

Den teoretiske fordelen med et europeisk kraftmarked med europeiske priser er at prisene vil være jevnere og mindre væravhengig.

Problemet sett med norske forbrukeres øyne er at det er tunge drivere som presser opp elektrisitetsprisene i Europa. EU har forpliktet seg til å redusere utslipp av CO 2, og det har presset opp prisen på kullkraft.

Hvis norsk vannkraft kan erstatte europeisk kullkraft, er det bra for miljøet. Men ikke nødvendigvis like bra for lommebøkene til norske forbrukere. Indirekte er det også forbrukerne som betaler strømledningene til Europa, blant annet via skatt

Det kan også nevnes at norske forbrukere, gjennom grønne sertifikater, subsidierer svenskenes omlegging til mer miljøvennlig kraftproduksjon.

Akkurat nå er strømprisen på det høyeste på mange år.

I tredje kvartal i 2018 var gjennomsnittsprisen for norske forbrukere 1,23 kroner per kilowattime, når både strøm, nettleie og avgifter var regnet inn. Akkurat nå betaler mange forbrukere rundt 1,30 kroner per kilowattime med samme regnemetode.

I mange land i Europa er prisene vesentlig høyere enn i Norge, viser tall fra Eurostat.

Norge legger altså kraftledninger til noen av landene som har høyest elektrisitetspriser i Europa, og inngår etterhvert i et europeisk kraftmarked.

Det er sannsynligvis bra for miljøet, men det er mer tvilsomt om det er bra for lommeboken til forbrukerne. Foreløpig har i hvertfall strømmen blitt dyrere og dyrere - samtidig som vi har bygget nye strømkabler til Europa.,

Hva mener du? Er import og eksport av elektrisitet bra eller dårlig for norske forbrukere?