Tjente 504 milliarder kroner

Foto: Tommy H. Brakstad

Men tapte også 220 milliarder på norske kroner

08.03.13 11:00

NORGES BANK (NA24): Statens pensjonsjond - Utland, bedre kjent som oljefondet, opplevde i fjor det nest beste året i historien med en avkastning på 13,4 prosent.

I løpet av året steg fondets verdi fra 3.312 milliarder kroner til 3.816 milliarder kroner. Av stigningen på 504 milliarder kroner utgjorde tilførselen av nye penger 276 milliarder kroner mens avkastningen ble på hele 447 milliarder kroner.

- Resultatet reflekterer utviklingen i verdens finansmarkeder gjennom 2012, sier Yngve Slyngstad, sjef for oljefondets investeringer.

Fondets meravkastning var på 0,14 prosent.

Aksjebonanza
I spissen for veksten troner aksjeinvesteringene som hadde en vekst på 18,06 prosent, godt hjulpet av markant vekst i alle verdens store aksjemarkeder. Børsfesten som er drevet frem av tiltak i sentralbankene ble spesielt god i andre halvdel av året, etter at den europeiske sentralbanken kom med tiltak i juli. Den relative avkastningen på aksjesiden var på 0,52 prosent.

På rentesiden ble det en avkastning på 6,68 prosent, det det spesielt var rentepapirer i selskapssektoren som dro opp. Den relative avkastningen var imidlertid negativ med 0,29 prosent.

Når det gjelder investeringene i eiendom ga disse den svakeste avkastninge nmed 5,8 prosent.

Malurten i begeret er den sterke kronekursen som førte til at verdien av fondet ble trukket ned med hele 220 milliarder kroner.

Endringer
I løpet av fjoråret ble det også innført en rekke endringer i forvaltningen av Norges pengegris.

Samlet markedsverdi er nå utgangspunktet for fordelingen av fondets aksjeinvesteringer mellom ulike regioner. Investeringene i statsobligasjoner er fordelt på land etter størrelsen på deres totale verdiskapning. Samtidig ble ni valutaer fra fremvoksende markeder godkjent for renteinvesteringer.

- Strategiendringen er den største siden fondets aksjeandel ble økt til 60 prosent. Mens fondet i 2011 investerte 150 milliarder av tilførselen i europeiske aksjer, investerte vi i 2012 nesten tilsvarende beløp i obligasjoner i fremvoksende markeder, sier Slyngstad.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.