Gå til sidens hovedinnhold

To års fengsel for Nerdrum

Dommen mot kunstner Odd Nerdrum falt onsdag.

Odd Nerdrum er dømt til to års ubetinget fengsel for å ha unndratt over 10 millioner kroner fra beskatning i Norge.

Pengene kom fra salg av bilder i USA. Istedenfor å inntektsføre pengene i Norge, ble de lagt i en bankboks i Østerrike. Nerdrum selv mener at pengene ikke var hans, men at de først ble ført som inntekt etter at han flyttet til Island i 2002.

Du kan lese hele dommen her (pdf).

Nerdrum ikke trodd
Under rettssaken hevdet Odd Nerdrum at pengene i bankboksen i Østerrike var avsatt for å møte eventuelle søksmål fra eiere av hans kunst. Årsaken til dette var at en rekke bilder fra 80-tallet hadde en produksjonsfeil som gjorde at malingen kunne smelte.

Oslo tingrett har altså ikke trodd på denne forklaringen, men lagt til grunn av bankboksene bare hadde som mål å skjule penger for beskatning. Nerdrum sa også at han ikke var opptatt av penger, men at det var andre mennesker som tok seg av dette. Retten mener derimot at Nerdrum hadde et såpass bevisst forhold til sine finanser at han visste at pengene ble unndratt beskatning.

Opprettet bankboks
«Retten har ved sin vurdering lagt vekt på at Nerdrum har sørget for å opprette en bankboks i Østerrike for oppbevaring av kontanter. Det er ikke omtvistet at han jevnlig og over tid plasserte USD 900 000 i bankboksen. Nerdrum har også opprettet bankkonto i USA og Luxembourg. Videre er det kommet frem under saken at Nerdrum har opprettet flere firma, bl.a Hestfell ehf som tjente godt på salget av en eiendom på Island. Nerdrum har i tillegg over flere år omgitt seg med profesjonelle rådgivere. Etter rettens oppfatning har Nerdrum vist at han har god oversikt over hvor og hvordan han kan plassere sine betydelige inntekter.» skriver Oslo tingrett i dommen.

«Retten har ovenfor kommet til at pengene i bankboksen ikke kan ha vært plassert der for å møte et eventuelt erstatningskrav. Retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at den eneste hensikten med å plassere kontanter i en bankboks i Østerrike var å unndra disse inntektene fra beskatning i Norge (...) Etter dette er retten overbevist om at Nerdrum forstod at han ved å unnlate å oppgi i alt 10.474.100 kroner i sine selvangivelser for årene 1998 til og med 2002, ville oppnå betydelige skattemessige fordeler.» står det i dommen.

«Grovt skattesvik»
Når det gjelder den harde straffen skriver retten følgende:

«Nerdrum er funnet skyldig i grovt skattesvik. Aktor har nedlagt påstand om at han dømmes til fengsel i 2 år. Retten er enig med aktor i at det i straffeskjerpende retning må legges vekt på at Nerdrum, spesielt når det gjelder bankboksen i Østerrike, har nedlagt et betydelig arbeid i å skjule sine inntekter. Det er også straffeskjerpende at inntektene er skjult på en slik måte at oppdagelsesrisikoen er svært liten. Det er nærmest umulig for ligningsmyndighetene å oppdage kontanter i en utenlandsk bankboks.»

Det har foreløpig ikke lyktes Nettavisen å få en kommentar fra Nerdrums forsvarer, Tor Erling Staff, men NTB melder at saken vil bli anket.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken